Formlar


242 Kısmi Zamanlı Çalışma Başvuru Formu Eki indir
242 Öğrenci Kimlik Kartı Talep Formu Eki indir
242 Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi Eki indir
242 Askerlik - Sabıka Kaydı Beyan Formu Eki indir
242 İlişik Kesme Talep Formu Eki indir
242 KGTÜ Öğrenci Bilgi Formu Eki indir
242 Sınav Notuna İtiraz Formu Eki indir
242 Not Düzeltme Formu Eki indir
242 Staj Kabul Formu Eki indir
242 Staj Zorunluluk Belgesi (Firma İçin) Eki indir
242 Dersten Çekilme Talebi Dilekçe Örneği Eki indir
242 Kayıt Dondurma Talebi Dilekçe Örneği Eki indir
242 Lisansüstü Eğitim İzin Talep Dilekçesi Eki indir
242 Mazeret Sınavı Talebi Dilekçe Örneği Eki indir
242 Mazeretli Ders Kayıt Dilekçe Örneği Eki indir
242 Not Düzeltme Dilekçe Örneği (Öğretim Elemanları İçin) Eki indir
242 Not Düzeltme Dilekçe Örneği (Yabancı Diller Bölümü) Eki indir
242 Öğrenci Kayıt Sildirme Talebi Dilekçe Örneği Eki indir
242 Sınav Notuna İtiraz Dilekçe Örneği Eki indir
242 Sınav Yoklama Tutanağı Eki indir