Lisansüstü Sıkça Sorulan Sorular

GENEL BİLGİLER

Soru: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ne zaman açıldı?
Cevap: Alanında ilk ihtisas üniversitesi olma özelliğine sahip Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 2013 yılında kuruldu, 2016 yılında da eğitime başladı.

 

Soru: Üniversitenizde öğrenim gören kaç yüksek lisans öğrencisi bulunmaktadır?
Cevap: Üniversitemizde Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 64, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde de 45 olmak üzere toplamda 110 öğrenci bulunmaktadır.

 

Soru: Tüm Yüksek Lisans programlarının eğitim dili İngilizce mi?
Cevap: Hayır. İşletme Tezsiz yüksek lisans programının eğitim dili Türkçe’dir. Aynı zamanda İşletme Tezli Türkçe Yüksek Lisans Programımızda vardır.


BAŞVURU İLE İLGİLİ SORULAR

Soru: Aynı anda birden fazla lisansüstü programa başvuru yapabilir miyim?
Cevap: Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa başvuru ve kayıt yapılamaz ve devam edilemez.

 

Soru: Enstitü Programları için başvuru şartları ve özel hususlar nelerdir?
Cevap: Başvuru şartları hakkında detaylı bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.

 

Soru: Başvuru esnasında ve başvuruyu tamamladıktan sonra ne yapmalıyım?
Cevap: Ön kayıt işlemleri için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bizzat gelip, üniversitemizin ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın web sitesinde yayımlanan kayıt için gerekli belgeler duyurusu içinde sizlerden istenilen belgelerin onaylı suretlerini, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim etmeniz gerekmektedir. Ön kayıt işlemleri gerçekleştirildikten sonra Yüksek Lisans öğrenci adaylarına Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından  “Sınava Giriş Belgesi” verilir.  Bu belgeyi Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin Yabancı Dil Sınavı’na ve Mülakat Sınavı’na girerken yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.

 

Soru: Başvurular ne kadar sürede bir yapılıyor?
Cevap: Yüksek Lisans başvuruları Güz ve Bahar dönemi olmak üzere senede iki kez yapılmaktadır.

 

Soru: Tezli tezsiz yüksek lisans programları ile lisans sonrası doktora programlarına kimler başvurabilir?
Cevap: Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ile lisans sonrası doktora programlarına lisans öğrenimini tamamlamış veya lisans öğrenimlerinin son yarıyılında olan adaylar başvurabilir. Doktora programlarına ise yüksek lisans öğrenimini tamamlamış veya yüksek lisans öğrenimlerinin son yarıyılında olan adaylar başvurabilir.

 

Soru: Yüksek Lisans ve doktora başvurularında ve lisans sonrası doktora başvurularında ALES puanım kaç olmalıdır
Cevap: Başvuru için adayların yüksek lisans ve doktora (açık değil) başvurularında 55, lisans sonrası doktora programına başvurularda 80 standart puanın altında olmamak kaydı ile EABD’nin ilan ettiği ALES standart puanını elde etmiş olmaları gerekir.

 

Soru: Açık öğretim Mezunları Yüksek Lisans Yapabilir mi?
Cevap: Evet. Açık öğretim lisans mezunları da tezli ya da tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru yapabilirler.

 

Soru:  Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuru yapanlar da mülakata girecekler mi?
Cevap: İlgili Anabilim Dalı gerekli gördüğü durumlarda yapılır.

 

Soru: Enstitünüzde hangi yabancı diller geçerlidir?
Cevap: Türkçe ve İngilizce dilleri geçerlidir. 

 

Soru: Tezli Yüksek Lisans ile Tezsiz Yüksek Lisans Arasındaki Fark nedir?

Cevap: Tezli yüksek lisans 4 yarıl yıldan oluşur. Tez ve seminer çalışması ile mezun olunur. Tezsiz yüksek lisans 3 yarıyıldan oluşur ve tez çalışması yapmadan sadece dersleri vererek ve dönem projesi sunumu yapılarak mezun olunur.

 

Soru: 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında üniversitenize yabancı uyruklu öğrenci kabul ediliyor mu?
Cevap: Evet. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında yabancı uyruklu öğrenci kabulü yapılacaktır.

 

Soru: 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında yurtdışından öğrenci kabulünde Yüksek Lisans programları öğrenim ücretleri nedir?
Cevap: Program ücretleri aşağıdaki gibidir.

 

Soru: Herhangi bir yüksek lisans programına özel öğrenci olarak katılabilir miyim?
Cevap: Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/ana sanat dalı başkanlığının onayı ile üniversitemizce belirlenen ders ücretini ödemek koşuluyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

 

Soru: Üniversitenizde Doktora programı var mı?    
Cevap: Evet. Üniversitemizde Doktora programı vardır.

 

Soru: YDS, ÜDS, KPDS’ye eşdeğer uluslararası yabancı dil sınav (TOEFL, IELTS,  vb.) sonuçları ile başvuruda bulunabilir miyim?
Cevap: Ulusal ve/veya uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan sınavlarda YDS:60, e- YDS: 60, ÜDS:60, KPDS:60, TOEFL-IBT: 72, TOEFL-CBT: 198-199, IELTS:4, TOEFL-PBT:531-532 ya da Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından yapılan sınavda en az 60 ve eş değer düzeyde puan almış olmak gerekmektedir. 

 

Soru: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin yapmış olduğu bir dil sınavı var mıdır, başarı notu nedir? 
Cevap: Evet. Üniversitemiz tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavı’nda 60 puan alan aday öğrenci başarılı sayılır. 

 

Soru: Yüksek Lisans başvurularda ALES şartı aranmakta mıdır? Programa kabul puanı nedir?
Cevap: Evet. Tüm tezli yüksek lisans programları için ALES şartı aranmaktadır. Fen Bilimleri Enstitüsü altında yer alan programlar için sayısal veya eşit ağırlık puanı en az 55, Sosyal Bilimler Enstitüsü altında yer alan programlar için eşit ağırlık puanı en az 55 olmalıdır.

 

Soru: ALES geçerlilik süresi kaç yıldır?
Cevap: ALES sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

 

Soru: ALES’ e eşdeğer uluslararası sınav (GRE ve GMAT gibi) sonuçları ile başvuru yapabilir miyim?
Cevap: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin Lisansüstü Yönetmeliğinin 11. Maddesine göre adaylar ALES puanı yerine ilgili EABD tarafından ilan edilen geçerlilik süresi bitmemiş GRE, GMAT ve benzeri eşdeğer uluslararası sınav puanı; ilgili EABD tarafından puan koşulunun ilan edilmemesi durumunda ise ÜAK tarafından ilan edilen ALES taban puanına karşılık gösterilen eşdeğer uluslararası sınav puanı ile başvuru yapabilir.

 

Soru: Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuruda ALES ve dil şartı var mıdır?
Cevap: Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuruda ALES ve yabancı dil şartı aranmamaktadır.

 

Soru: Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları kaç krediden oluşmaktadır?
Cevap:Yüksek Lisans (Tezli)
Tezli Yüksek Lisans Programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, 
Yüksek Lisans (Tezsiz)
Tezsiz Yüksek Lisans Programı toplam 30 krediden az olmamak kaydıyla en az 10 dersten oluşmaktadır.

 

Soru: Bilimsel Hazırlık  Programı (BHP) nedir?
Cevap: Bilimsel Hazırlık Programı, farklı bilim dalından mezun olan öğrencilerin Yüksek Lisans ya da Doktoraya başlamadan önce devam edecekleri  1 yıllık hazırlık programıdır. Bir öğrencinin bilimsel hazırlık görüp görmeyeceğine ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı karar verilir.

 

Soru: Bilimsel Hazırlık  Programı ile ilgili esaslar nelerdir?
Cevap: a) Yüksek lisans bilimsel hazırlık programı lisans ve/veya lisansüstü derslerden oluşur. Bilimsel hazırlık programındaki lisansüstü derslerin kredisi, bilimsel hazırlık derslerinin toplam kredisinin üçte birini geçemez. Bu dersler yüksek lisans programının ders yüküne sayılmaz.
b) Doktora (henüz açık değil) bilimsel hazırlık programının dersleri lisans ve/veya lisansüstü derslerden oluşur ve ilgili doktora programının ders yüküne sayılmaz.
c) Bilimsel hazırlık programında, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili EABD'nin önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile NI (program dışı) statüsünde lisansüstü dersler de alınabilir.

Konunun detayları için lütfen Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne bakınız.


KAYIT ve DERS KAYDI İLE İLGİLİ SORULAR

Soru: Evraklarımın aslı olmadan kayıt işlemi yaptırabilir miyim? Mezuniyet belgesi ile kayıt yaptırabilir miyim?
Cevap: Evraklarınızın aslı olmadan kayıt yaptırmanız mümkün değildir. Mezun durumunda olan fakat diploması henüz hazır olmayan adaylar; diploması hazır olduğunda getirmek koşuluyla ( ve Enstitü tarafından kendisine tanınan süreyi geçmemek şartıyla) Mezuniyet Belgesi ile kayıt yaptırabilir.

 

Soru: Kayda ben gelemeyeceğim, yerime bir başkası evraklarımı getirebilir mi?
Cevap: Noter vekâleti verilen kişi aracılığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na elden teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Soru: Evraklarımı posta yoluyla gönderebilir miyim?
Cevap: Posta yolu ile başvuru/kayıt alınmamaktadır.

 

Soru: Kesin kayıt hakkı kazandım, ne yapmam gerekiyor?
Cevap: Kesin kayıt hakkı kazandıktan sonra kesin kayıt için gerekli belgeler duyurusu içinde sizden istenen diğer belgeleri yine Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim etmeniz gerekmektedir.

 

Soru: Kayıt işlemlerini gerçekleştirdim. OBS (Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi) şifremi nereden ve ne zaman temin edebilirim? 
Cevap: Kesin kayıt yaptırdıktan sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ders kayıtları yapılmadan önce sizlere bildirilecektir.

 

Soru: Ders kaydı hakkında bilgi verir misiniz?
Cevap: Tüm Lisansüstü öğrencileri Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında ders kayıt işlemlerini Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi üzerinden kendileri yapacaklardır. Ders kayıt ekranına giriş yapan öğrenciler aktif dönemde açılan dersleri göreceklerdir. Ders programında çakışma olan öğrencileri sistem uyaracak, derslerin hangi saatlerinin çakıştığını kayıt ekranında bildirecektir. Derslerini seçen öğrencilerin kayıt işlemini tamamlaması için danışmanından onay alması gerekmektedir. Kayıt işlemi danışman sisteminden danışman ve öğrencinin birlikte verecekleri onay ile sonlandırılacaktır. 
Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Kullanım Kılavuzuna Web sitemizden ulaşabilirsiniz.

 

Soru: Ders ekleme bırakma hakkında bilgi verebilir misiniz?
Cevap: Ders ekle bırak işlemleri akademik takvimde belirtilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi üzerinden yapılır. Ders ekleme-bırakma döneminde seçmiş olunan dersler ders ve dönem işlemleri uygulamasında görüntülenmektedir. Bırakılmak istenilen dersler seçilerek kayıt sepetine gönderilir. Ders ekleme bırakma işleminin tamamlanması için öğrencinin danışmanından onay alması gerekmektedir. 

 

Soru: Ders alma ve kayıt yenileme işlemleri için ne yapmalıyım?
Cevap: Ders alma Akademik Takvimde belirlenmiş tarihler arasında yapılır. Bu tarihler arasında ders alma işlemlerinizi yaptırmanız gerekmektedir. Kayıt yenilemek için varsa ders kayıtlarından önce harç ücretini ödemeniz gerekmektedir.

 

Soru: Yarıyıl kaydımı ne zaman yapmam gerekiyor?
Cevap: Öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde ilan edilen etkileşimli kayıt tarihlerinde kayıtlarını yenilemekle yükümlüdür.  Ancak Lisansüstü programa ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders ekleme bırakma haftasında da kayıt yaptırabilir.

 

Soru: Yarıyıl kayıt işlemleri aşamaları nelerdir?
Cevap: Öğrencinin varsa katkı payı veya öğrenim ücretini ödemesi ve geçmiş yarıyıllara ait diğer mali yükümlülüklerini yerine getirmesi, öğrencinin yarıyıl kaydını yapması ve öğrencinin akademik danışmanı ile yüz yüze görüşerek danışmanından etkileşimli yarıyıl kayıt onayını alması gerekmektedir. Detaylı bilgi için lütfen Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliğini inceleyiniz.

 

Soru: Kayıt dondurma hakkında bilgi verebilir misiniz?
Cevap: İzinli sayılmak isteyen öğrenci, mazeretini belirten dilekçesi ve belgeleri ile birlikte ilgili EABDB’ ye en geç ilgili yarıyılın ders ekleme-bırakma süresi bitimine kadar başvurur. EABDB izin talebini öğrencinin akademik/tez danışmanının ve EABDB’nin görüşleriyle birlikte ilgili yönetim kuruluna iletir. Beklenmedik durumlar dışında ders ekleme-bırakma süresi bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.
Lütfen detaylı bilgi için Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ni inceleyiniz.

 

Soru: Kayıt sildirme ve yeniden kayıt yaptırma hakkında bilgi verebilir misiniz?
Cevap: Öğrenciler istedikleri takdirde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurarak kayıtlarını sildirebilirler. Üniversiteden kaydını sildiren veya disiplin cezası nedeniyle Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversite tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve mali yükümlülükleri yerine getirmeleri zorunludur. Kayıt sildiren öğrencilerden tekrar öğrenimlerine dönmek isteyenler, ilgili programa yeniden başvuru yaparlar. Bu başvuru, ilgili EABDB tarafından lisansüstü programlara başvuru ve kabul koşulları çerçevesinde değerlendirilir.

 

Soru: Kayıtsız duruma düştüm yarıyıl kaydımı yaptırmak istiyorum. Ne yapmalıyım?
Cevap:  Gerekçesini belirterek ve belgeleyerek ilgili EABD başkanlığına en geç o yarıyılın ders ekleme bırakma süresi bitimine kadar başvuru yapmalıdır. Bundan sonra yapılacak başvurular kabul edilmemektedir.

 

Soru: Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında süre ne kadardır?
Cevap:  Tezli Yüksek Lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en fazla altı yarıyılda tamamlanır.
Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en fazla üç yarıyıldır. Bu süreler sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.


DEVAM, SINAV VE DERSLER İLE İLGİLİ SORULAR

Soru: Başvuru sınavları değerlendirmesi hakkında bilgi verir misiniz?
Cevap: Ağırlıkları %50 ALES puanı, %25 lisans not ortalaması, %25 mülakat sınavı olmak üzere puan toplamı alınarak (4’lük ve 100’lük sistem not dönüşümlerinde YÖK’ ün belirlemiş olduğu dönüşüm tabloları geçerli olacaktır.) belirlenen başarı notlarına göre en yüksek puanlı adaydan başlayarak kontenjan dâhilinde adaylar başvurdukları öğrenim programlarına yerleştirilir. ( En az mülakattan70 puan almak kaydıyla). Sıralamada eşitlik olması halinde lisans not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. 

 

Soru: Herhangi bir dersin sınavına katılmamam durumunda mazeret sınavı yapılmakta mıdır?
Cevap: Herhangi bir dersin gereği olan yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum gibi değerlendirmelere katılmayan öğrencilerden mazereti ilgili öğretim elemanı tarafından geçerli görülenlere telafi imkânı verilir.

 

Soru: Notlarla ilgili herhangi bir maddi hata Enstitüye nasıl bildirilir?
Cevap: Notlarla ilgili herhangi bir maddi hata, dersi veren öğretim elemanının başvurusu ile yarıyıl veya yaz okulu sonu notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde EABDB’ nin onayı ile yapılır. Bu süreyi aşan durumlarda maddi hata ile düzeltme işlemlerinin dersin verildiği EABDB’ nin önerisi üzerine ve o EABDB’ nin bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılması gerekir. 

Soru: Derslere devam zorunluluğu var mıdır?
Cevap: Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının gerekli gördüğü tüm akademik çalışmalara katılmak zorundadır. 

 

Soru: Enstitünüzde “geçme notu” kaçtır? Sınıf geçmek için ortalamanın kaç olması gereklidir?
Cevap: Geçme notu, Yüksek Lisans Programları için 70 (yetmiş) olarak belirlenmiştir.

 

Soru: Okulunuzda Yüksek Lisans Öğrencileri için yabancı dil hazırlık eğitimi var mı?
Cevap: Evet.  İngilizce programa kabul edilen ve yabancı dil yeterliği olmayan veya belgeleyemeyen adaylar en fazla iki akademik süre ile İngilizce Hazırlık Sınıfına devam ederler.

 

Soru: Yüksek Lisans/doktora eğitimime ara verdim şuan tekrar başlamak istiyorum ne yapmalıyım?
Cevap: İzin süresinin bitiminden önce öğrenimine dönmek isteyen öğrencilerin bir dilekçe ile etkileşimli kayıtlar başlamadan önce ilgili EABDB’ ye başvurmaları gerekir. Başvuru, öğrencinin akademik/tez danışmanı, EABDB ve ilgili enstitü müdürlüğü tarafından değerlendirilerek ÖİDB’ ye iletilir. Öğrencinin durumu Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliğin ilgili maddeleri çerçevesinde değerlendirilir. Kayıt koşullarını sağlayan öğrenciler akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yarıyıl kaydını yaptırabilir.

 

ÖĞRENCİ BELGELERİ İLE İLGİLİ SORULAR

Soru: Öğrenci Belgesi, Transkript ve kimliğimi nereden alabilirim?
Cevap: Öğrenci kimlikleri “öğrenci kimlik kart teslim belgesi” ile öğrencilere, Daire Başkanlığı’mız tarafından basılıp dağıtılır.

 

Soru: Öğrenci kimliğimi kaybettim,  öğrenci kimliğimi yeniden nasıl çıkartabilirim?
Cevap: Bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir.


DİĞER SORULAR

Soru: Askerlik Sevk Tehir işlemleri nasıl yapılır?
Cevap: Askerlik sevk tehir işlemleri 1111 sayılı askerlik kanununa göre yapılır. Kesin kayıt yaptıracağınız süre içerisinde askerlik durum belgesi ile diğer evraklarınızı eksiksiz bir şekilde teslim ettiğiniz zaman Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından sevk tehir belgesi düzenlenip Askeralma Bölge Başkanlığına gönderilecektir.

 

Soru: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nızın iletişim bilgilerine nereden ulaşabilirim?
Cevap: Adres:  Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:9 4280 Meram/KONYA 
Telefon: +90 332 223 54 88 
Fax: +90 332 223 54 90
E-Posta: ogrenciisleri@gidatarim.edu.tr
Web Site: www.gidatarim.edu.tr