Yandal

Bir diploma programına kayıtlı öğrencilerden gerekli şartları sağlayanların, ilgi duydukları ikinci bir alanda sınırlı sayıda dersi alarak tamamladıkları programdır. Yan Dal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (Yan Dal Sertifikası) düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine geçmez.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Yan Dal Yönergesi için tıklayınız.