Ortak Programdan Diploma Programlarına Geçiş İlanı

Ortak programı başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılından itibaren Diploma programına geçiş tercihleri yapacaklardır. Bunun için merkezi sınav ile yerleştirildikleri ortak programdan yerleştikleri yıla ait ÖSYM Kılavuzlarında öngörülen diploma programlarına, genel not ortalaması ile merkezi yerleştirme puanının toplanması suretiyle elde edilen yerleştirme puanı esas alınarak yerleştirilecektir. Adayların yerleştirme puanının eşit olması halinde merkezi yerleştirme puanı daha yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

 

Ortak programda okuyan öğrenciler, ortak programda yer alan istedikleri diploma programına geçebilmektedir. Öğrencilerin bu konudaki tercihlerinde bir kısıtlama olmayıp, öğrencilerin üniversiteye yerleştikleri yıldaki ortak program kontenjanlarına göre diploma programı kontenjanları güncellenmektedir.

 

1.Başvuru Koşulları

a) Ortak Programın 90 AKTS kredisini başarı ile tamamlayan öğrencinin genel not ortalamasının en az 2.00/4.00 olması,

b) Öğrencinin kayıtlı olduğu programda hazırlık sınıfı dışında lisans programları için en az üç yarıyılı tamamlamış olması, (İntibaklı öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin başvuru sırasında bir programda kayıtlı öğrenci statüsünde olması,

d) Ortak programı başarı ile tamamlayan her öğrenciden, diploma programına geçebilmeleri için ortak programdaki diploma programı sayısı kadar tercih alınması.

 

2.Program ve Kontenjanlar

Mühendislik Programları

Kontenjan

  Bilgisayar Mühendisliği

30

  Biyomühendislik

30

  Gıda Mühendisliği*

30

  Elektrik-Elektronik Mühendisliği

30

  Endüstri Mühendisliği

30

Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları

Kontenjan

  Bitkisel Üretim ve Teknolojileri*

30

  Moleküler Biyoloji ve Genetik

30

İktisadi ve İdari Programları

Kontenjan

  Ekonomi

30

  Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

30

 

*Bitkisel Üretim ve Teknolojileri ya da Gıda Mühendisliği Bölümlerini seçen öğrencilere söz konusu bölümlere geçiş yaptıkları tarihten itibaren bölüm tercih bursu ödenmeye başlanacaktır.

 

3.Başvuru Tarihi

Ortak Programdan Diploma Programlarına geçiş için başvurular 01 - 09 Ağustos 2019 tarihleri arasında Başvuru Formu ve not döküm belgesi (transkript) ile ilgili Fakülte Dekanlığına yapılacaktır. Başvuru Formu için tıklayınız.

 

Not: Posta ile başvurularda gecikme olması durumunda sorumluluk öğrenciye aittir.