Ortak Programda Başarı Şartını Sağlayamayan Öğrencilerin Geçiş Yapmak İstedikleri Diploma Programından Ders Seçimi İle İlgili Duyuru

Ortak programda 3. Yarıyılın sonunda 90 AKTS Kredisi ve 2:00/4:00 ortalamayı sağlayamadığı için diploma programına geçiş yapamayan öğrencilerin geçiş yapmayı düşündükleri diploma programının ilgili dönem derslerinin seçimini yapmaları gerekmektedir.

 

  • Ders Seçimleri
  1. Öncelikle ortak programdaki başarısız oldukları dersler alınacak,
  2. Ortak programdaki başarısız olan dersler ile birlikte geçmeyi düşündüğü diploma programında alacağı derslerin toplam AKTS kredisi 40 AKTS’yi geçmeyecek şekilde alınarak derslerin belirlenmesi gerekmektedir.
  3. Sınamalı Öğrenciler (Genel not ortalaması iki yarıyıl üst üste 2:00/4:00’ün altında olan) geçiş yapmak istedikleri diploma programından ders seçimi yapamayacaklardır.

 

  • Ders Kayıt Tarihi

Ortak Programı başarı ile tamamlayamayıp Diploma Programlarından ders seçimi yapmak için başvurular 08 - 14 Şubat 2019 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na Ders Kayıt İşlemleri Formuyla elden ya da posta yoluyla yapılacaktır. Ders Kayıt Formu için tıklayınız.

 

ÖNEMLİ!
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri ya da Gıda Mühendisliği Bölümlerini seçen öğrencilere söz konusu bölümlere geçiş yaptıktan sonra bölüm tercih bursu ödenmeye başlanacaktır.

 

Not: Başvurular elden yada posta yoluyla alınacaktır. Posta ile başvurularda gecikme olması durumunda sorumluluk öğrenciye aittir.