Personel ve Öğrenci Kimlik Kartı Hakkında Duyuru

Üniversitemizde görev yapan akademik ve idari personel ile öğrencilere düzenlenen kurum kimlik kartının herhangi bir sebeple kaybolması halinde yeni kart çıkarılması taleplerinde kart düzenleme bedeli olarak birincisinde 100 (Yüz) TL, ikincisinde 250 (İkiyüzelli) TL ücret alınacaktır.

  • Kurum Kimlik Kartı talep formlarına  https://oidb.gidatarim.edu.tr/formlarrhttps://personel.gidatarim.edu.tr/form linklerinden ulaşabilirsiniz.
  • Kurum Kimlik Kartı taleplerinde, Yazı İşleri Müdürlüğüne talep formu ve ödeme yapıldığına dair dekont ile başvuru yapılabilmektedir.
  • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından elden nakit ücret alınmamaktadır.
  • İlgili hesap numarası aşağıda belirtilmiştir.
  • Dekontun Açıklama kısmına TC Kimlik Numarası/Ad Soyad/Kart Yenileme Bedeli olduğu belirtilmelidir.

Banka Adı: Ziraat Bankası
IBAN No: TR24 0001 0026 8369 0877 9651 88