Ortak Programdan Diploma Programlarına Geçiş İlanı

Ortak programı başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz Diploma programına geçiş tercihleri yapacaklardır.

 Başvuru Koşulları 

1- a)Ortak programda en az üç yarıyıl öğrenim görmüş olmak, (İntibaklı öğrenciler hariç)
b) Mezuniyet kredisine sayılan ortak programdan en az 90 AKTS kredilik ders almış olmak, (İntibaklı öğrenciler hariç)
c) Ortak Programdan alınan tüm derslerden başarılı olmak,
d) Genel not ortalamasının (AGNO) en az 2,00/4,00 olması,

2- Yukarıda belirtilen şartları sağlayan öğrenciler ortak programları içinde yer alan istedikleri diploma programlarından birini seçeceklerdir.

3- Ortak programda en az üç yarıyıl öğrenim gören, 90 AKTS kredilik ders yükünde başarılı olamayan (başarısız en az bir dersi bulunan), ancak 2,00/4,00 genel not ortalamasına (AGNO) sahip öğrenciler “Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde geçmeyi düşündükleri ortak programlarında yer alan diploma programından ders alacaklardır. 1’de belirtilmiş koşulların sağlandığı dönemin sonunda ortak programdan diploma programına geçiş için başvuru yapabileceklerdir.

 Diploma Programları

 

Mühendislik Programları

1

Bilgisayar Mühendisliği

2

Biyomühendislik

3

Gıda Mühendisliği*

4

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

5

Endüstri Mühendisliği

 

Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları

1

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri*

2

Moleküler Biyoloji ve Genetik

 

İktisadi ve İdari Programlar

1

Ekonomi

2

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

3

Yönetim Bilişim Sistemleri

*Bitkisel Üretim ve Teknolojileri ya da Gıda Mühendisliği Bölümlerini seçen öğrencilere söz konusu bölümlere geçiş yaptıkları tarihten itibaren bölüm tercih bursu ödenmeye başlanacaktır.

Başvuru Tarihi
4- Ortak Programdan Diploma Programlarına geçiş için başvurular 6 Eylül 2021 Pazartesi – 10 Eylül 2021 Cuma tarihleri arasında Başvuru Formu ve not döküm belgesi (transkript) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na elden, posta yoluyla ya da e-posta yoluyla yapılacaktır. Başvuru Formu için tıklayınız.

Not:

  • Posta ile başvurularda gecikme olması durumunda sorumluluk öğrenciye aittir.
  • Başvuruda bulunan öğrenciler, başvurunun sonuçlanmasını beklemeden tercih ettikleri diploma programının derslerine devam edeceklerdir.

Başvuru Adresi: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:9 42080
Meram/KONYA/TÜRKİYE
ogrenciisleri@gidatarim.edu.tr
Tel: 0332 223 5433 / 5484

2054 Ortak Programdan Diploma Programına Geçiş Başvuru Formu Eki indir