Ortak Programda Üçüncü Yarıyılın Sonunda 90 Akts Kredisini ve 2:00/4:00 Ortalamayı Sağlayamayan, Diploma Programına Geçiş Yapamayan Öğrencilerin Ders Seçimi İlanı

Ortak programda en az 3 yarıyılı tamamladıktan sonra 90 AKTS Kredisi ve 2:00/4:00 ortalamayı sağlayamadığı için diploma programına geçiş yapamayan öğrencilerin geçiş yapmayı düşündükleri diploma programının ilgili dönem derslerinin seçimini yapmaları gerekmektedir.

 

1.Ders Seçimleri

a) Öncelikle ortak programdaki başarısız oldukları dersler alınacak,

b) Ortak programdaki başarısız olan dersler ile birlikte geçmeyi düşündüğü diploma programında alacağı derslerin toplam AKTS kredisi 40 AKTS’yi geçmeyecek şekilde alınarak derslerin belirlenmesi gerekmektedir.

c) Sınamalı Öğrenciler (Genel not ortalaması iki yarıyıl üst üste 2:00/4:00’ün altında olan) geçiş yapmak istedikleri diploma programından ders seçimi yapamayacaklardır.

 

 

2.Ders Kayıt Tarihi

Ortak Programı başarı ile tamamlayamayıp Diploma Programlarından ders seçimi yapmak için başvurular, 01 – 09 Ağustos 2019 tarihleri arasında Ders Kayıt İşlemleri Formu ve not döküm belgesi (transkript) ile İlgili Fakülte Dekanlığına elden ya da posta yoluyla yapılacaktır. Ders Kayıt Formu için tıklayınız.

 

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri ya da Gıda Mühendisliği Bölümlerini seçen öğrencilere söz konusu bölümlere geçiş yaptıktan sonra bölüm tercih bursu ödenmeye başlanacaktır.

 

Not: Posta ile başvurularda gecikme olması durumunda sorumluluk öğrenciye aittir.