Ortak Programda En Az Üçüncü Yarıyılın Sonunda 90 Akts Kredisini ve 2:00/4:00 Ortalamayı Sağlayamayan, Diploma Programına Geçiş Yapamayan Öğrencilerin Ders Seçimi İlanı

Ortak programda en az 3 yarıyıl öğrenim gören, 90 AKTS Kredilik ders yükünde başarılı olamayan (başarısız en az bir dersi bulunan), ancak 2:00/4:00 genel not ortalamasına (AGNO) sahip öğrenciler “Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde geçmeyi düşündükleri ortak programlarında yer alan diploma programından ders alacaklardır.

 

1. Ders Seçimleri

a) Öncelikle ortak programdaki başarısız oldukları dersler alınacak,
b) Ortak programdaki başarısız olan dersler ile birlikte geçmeyi düşündüğü diploma programında alacağı derslerin toplam AKTS kredisi 40 AKTS’yi geçmeyecek şekilde alınarak derslerin belirlenmesi gerekmektedir.
c) Sınamalı Öğrenciler (Genel not ortalaması iki yarıyıl üst üste 2:00/4:00’ün altında olan) geçiş yapmak istedikleri diploma programından ders seçimi yapamayacaklardır.

2. Ders Kayıt Tarihi

Ortak Programı başarı ile tamamlayamayıp Diploma Programlarından ders seçimi yapmak için başvurular 13 – 26 Şubat 2020 tarihleri arasında İlgili Fakülte Dekanlığı’na Ders Kayıt İşlemleri Formu ve not döküm belgesi (transkript) ile elden ya da posta yoluyla yapılacaktır. Ders Kayıt Formu için tıklayınız.


Bitkisel Üretim ve Teknolojileri ya da Gıda Mühendisliği Bölümlerinden ders alacak öğrencilere söz konusu bölümlere geçiş yaptıktan sonra bölüm tercih bursu ödenmeye başlanacaktır.


Not: Posta ile başvurularda gecikme olması durumunda sorumluluk öğrenciye aittir.