Öğrencilerimize Önemli Duyuru

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin 03.07.2019 tarih 30820 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği Üniversitemiz web sayfasında duyurulmuştu. Yönetmeliğimizde yapılan bu değişikliklerden önemli görüldüğü için;


Yönetmeliğimizin 32 inci maddesinin 13 üncü fıkrasına eklenen (e) bendinin hatırlatılmasına gerek görülmüştür.

“e) Sağlık raporları devamsızlıklarda geçerli değildir. Öğrenci raporlu olduğu sürelerde devamsız sayılır.”

 

Bu çerçevede raporlu olduğu sürelerde öğrenci derslerde yok yazılır. Yalnız raporlu olduğu sürelerde giremediği ara sınavlardan mazeret sınavına girebilir.

Öğrencilerimize önemle duyurulur.