Mezuniyet, Diploma ve Geçici Mezuniyet Belgesi İşlemleri

Mezuniyet İşlemleri

 • Kayıtlı olduğu programın öğretim planındaki bütün dersleri, mezuniyet tezi ve stajını başarı ile tamamlamış ve genel ağırlıklı not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan başarılı öğrenci mezun olmaya hak kazanır.
 • Öğrencinin mezuniyetine öğrencinin danışmanı, bölüm başkanı ve ilgili yönetim kurulu karar verir.
 • Yönetim kurulunun mezuniyet kararının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesini takiben öğrencinin mezuniyet işlemleri Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden gerçekleştirilir.
 • Mezuniyet işlemi yapılan öğrenciler e-devlet “Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama” üzerinden durumlarını kontrol edebilirler.
 

Diploma-Geçici Mezuniyet Belgesi İşlemleri

 • Mezuniyet işlemi yapılan öğrenciler diplomaları hazırlanıncaya kadar e-devlet üzerinden geçici mezuniyet belgesi alabilirler.
 • Dönem sonu mezuniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğrencilerimizin diplomaları hazırlanır ve gerekli imzaların alınmasının ardından diplomalar teslim edilmeye hazır hale getirilir.
 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesi, öğrencinin bizzat kendisine teslim edilir. Ancak bizzat gelememesi durumunda öğrencinin noter kanalıyla vekâlet verdiği vekillerine de verilebilir.
 • Diplomaları hazırlanıncaya kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından geçici mezuniyet belgesi alan öğrencilerimiz, geçici mezuniyet belgelerinin aslını diplomalarını alana kadar muhafaza etmeleri ve diploma almaya gelirken yanlarında getirerek iade etmeleri gerekmektedir.
 • Mezuniyet GANO’su 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler onur belgesi, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise yüksek onur belgesi almaya hak kazanır. Onur veya yüksek onur belgesi alabilecek durumda olan öğrencilerin belgeleri diploması ile birlikte kendilerine teslim edilir.
 • Yandal programını da başarı ile tamamlayan öğrenciler için hazırlanacak “Yandal Sertifikaları” da Diplomaları ile birlikte verilir.
 • Mezun tüm öğrencilerimize de İngilizce/Türkçe transkript, Diploma Eki belgeleri Diplomaları ile birlikte verilir.
 

İlişik Kesme İşlemi

 • Diploması veya geçici mezuniyet belgesi hazır olan öğrenciler öğrenci kimlik kartları ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak ilişik kesme işlemlerini başlatırlar. İlişik Kesme Formu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfası Formlar sekmesinde yer almaktadır.
 • Formun üzerinde yer alan birimlerinden alınacak imzalarla ilişik kesme işlemini tamamlayan öğrenciler ilişik kesme formunu ve öğrenci kimlik kartını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim ederek geçici mezuniyet belgesini veya diplomasını ve diploma ile birlikte verilecek tüm belgeleri teslim alabilirler.