Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru İlanı

T.C.
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU İLANI

A- BAŞVURU KOŞULLARI

GENEL HÜKÜMLER:

 • Adayın Öğrenim Dili: Yatay geçiş yapmak istediği programın öğrenim dilinde olması gerekir.
 • Eşdeğerlik: Adayın kayıtlı olduğu diploma programının yatay geçiş yapmak istediği diploma programına eş değer program olması gerekir.
 • Kayıt Durumu: Aday, herhangi bir yükseköğretim kurumunun bir lisans diploma programında halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmalıdır. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir. Kayıtsız statüde olan adaylar ise yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar. 
 • Dönem: Üniversitemiz Fakültelerinin 2’nci sınıf ve 3’üncü sınıf güz yarıyıllarına yatay geçiş yapılır. Hazırlık sınıfına ve lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına kurumlar arası yatay geçiş yapılamamaktadır.
 • Genel Not Ortalaması: Genel not ortalamasının en az 2.00 / 4.00 (yüzlük sistemler için en az 70 / 100) olması gerekmektedir. Genel not ortalaması şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği Üniversitemiz programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. İlgili yılda Üniversitenin lisans diploma programı oluşmamış ise, adayın yatay geçiş başvurusu ilgili program için değerlendirilemez.


Yıllara göre Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi taban puanlarına ulaşmak için tıklayınız.
 

B- BAŞVURU TAKVİMİ

 

Başlangıç

Bitiş

Başvuru Tarihi

08 Ağustos 2022

19 Ağustos 2022

Değerlendirme Tarihi

22 Ağustos 2022

24 Ağustos 2022

Sonuç Tarihi

29 Ağustos 2022

Kesin Kayıt Tarihi

12 Eylül 2022

14 Eylül 2022

Yedek Kayıt Tarihi

15 Eylül 2022

16 Eylül 2022

Derslerin Başlaması

19 Eylül 2022


C- KONTENJANLAR

Fakülte / Program

Öğrenim Dili

Puan Türü

2. Sınıf

3. Sınıf

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

İngilizce

Sayısal

4

4

Biyomühendislik

İngilizce

Sayısal

4

4

Gıda Mühendisliği

İngilizce

Sayısal

4

4

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

İngilizce

Sayısal

4

4

Endüstri Mühendisliği

İngilizce

Sayısal

4

4

İç Mimarlık

Türkçe

Sayısal

6

6

Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi

Ekonomi

İngilizce

Eşit Ağırlık

4

4

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

İngilizce

Eşit Ağırlık

4

4

Yönetim Bilişim Sistemleri

İngilizce

Eşit Ağırlık

4

4

Psikoloji

Türkçe

Eşit Ağırlık

4

4

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

İngilizce

Sayısal

4

4

Moleküler Biyoloji ve Genetik

İngilizce

Sayısal

4

4


D- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Başvuru Formu: Başvuru Formu için tıklayınız.
 • Öğrenci Belgesi: İmzalı ve Mühürlü veya e-devletten alınmış,
 • Not Döküm Belgesi (Transkript): Transkript, not sistemi ve programın öğrenim dili hakkında açıklayıcı bilgi içermiyorsa, bu bilgileri içeren belgeler transkripte eklenmeli,
 • Ders İçerikleri: Transkriptte belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarını ve içerik bilgilerini içeren belgeler, (Kayıt hakkı kazanan öğrencilerden istenecektir.)
 • ÖSYS / YKS (Yerleştirme Puanları) Sonuç Belgesi: Başvuru için genel not ortalamasını sağlayamayan öğrenciler için.
 • Yatay Geçiş Uygunluk Belgesi: Adayların kayıtlı oldukları üniversiteden yatay geçiş yapmalarına engel bir durum olmadığına dair imzalı belge. (Kayıt hakkı kazanan öğrencilerden kayıt sırasında istenecektir.)
 • Öğrenim dili İngilizce olan diploma programlarımıza başvurularda; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi ‘ne göre Yabancı Dil muafiyet şartlarına sahip eşdeğerliliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine Üniversitemiz yönergesinde belirlenen düzeyde başarılı olduğunu gösteren belge veya adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış (tercihen kapalı zarf içinde), programın öğrenim dilini belirtir resmi belge (Sadece Öğrenim dili tamamıyla İngilizce olan kurumlardan başvuran adaylar kabul edilecektir. Bu bilgi transkriptte belirtilmişse ayrıca belge istenmez.
 • Kimlik belgesi: Fotoğraflı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı. (Başvuru sırasında fotokopisi çekilip aslı teslim edilecektir.)
 • Disiplin Belgesi: Öğrenim süresince disiplin cezası almadığına dair imzalı ve mühürlü belge.

Başvurular Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılacaktır. Posta yoluyla yapılacak başvurularda postada meydana gelen gecikmelerden öğrenci sorumludur. Eksik belge ve başvuru süresi sonrasında yapılacak hiçbir müracaat kabul edilmeyecektir.


E- DEĞERLENDİRME

 • Başvurular genel akademik not ortalamasına göre sıralanır, ortalaması eşit olan adaylardan üniversite yerleşme puanı yüksek olan aday tercih edilir. Değerlendirmeler, ilgili akademik birimler tarafından yapılır ve yönetim kurulu tarafından karara bağlanır,
 • Değerlendirme sonuçları ilan edilen tarihlerde Üniversitemiz web sitesi ana sayfasında ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sayfasında duyurulur,
 • Adayların kayıt tarihleri içinde kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekir,
 • Kurumlar arası Yatay Geçiş başvurularında burslu kontenjan bulunmamaktadır.


F- KESİN KAYIT BELGELERİ

 • Başvuru için istenilen evraklardan, orijinal ıslak imzalı sunulmamış belgelerin tamamı,
 • Son altı ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,
 • Öğrenim ücretinin ödendiğine dair dekont.


G- ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında Kurumlararası Yatay Geçiş ile kabul edilen öğrenciler için uygulanacak yıllık öğrenim ücretleri aşağıdaki şekildedir.

Fakülte / Program

Yıllık Öğrenim Ücreti (KDV Dâhil Değil)

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

 

Bilgisayar Mühendisliği

41.600.00 TL

Biyomühendislik

41.600.00 TL

Gıda Mühendisliği

41.600.00 TL

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

41.600.00 TL

Endüstri Mühendisliği

41.600.00 TL

İç Mimarlık

44.400.00 TL

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

 

Ekonomi

41.600.00 TL

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

41.600.00 TL

Yönetim Bilişim Sistemleri

41.600.00 TL

Psikoloji

44.400.00 TL

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi

 

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

41.600.00 TL

Moleküler Biyoloji ve Genetik

41.600.00 TL

 

H- KAYITLAR

Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin Üniversite kayıt tarihlerinde kayıt belgelerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri ve öğrenim ücretini ödemeleri gerekmektedir. Süresi içinde belgeleri teslim etmeyen öğrenciler yatay geçiş haklarını kaybederler.

 

İ- BAŞVURU YERİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Merkez Bina

Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:9 42080 Meram / KONYA

Tel: 0 (332) 223 5488 -5433/5484

Fax: 0 (332) 223 5490

e-posta: ogrenciisleri@gidatarim.edu.tr