Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru İlanı

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru İlanı

2018-2019 Akademik yılı Güz Yarıyılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş (Not Ortalamasına Göre)

Diğer yükseköğretim kurumlarından gelen yatay geçiş başvuruları, YÖK'ün "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar çerçevesinde ilgili komisyonun ön değerlendirmesine göre Fakülte Kurulları tarafından değerlendirilir. Adaylar, gerek görüldüğünde mülakat için çağrılabilirler.

İlgili Yönetmelik için tıklayınız.

Başvuru Koşulları ve Genel Hükümler:

 • Eşdeğerlik: Ayrılacağı yükseköğretim kurumunun ve programının Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi lisans programları ile eşdeğer olması gerekir.
 • Dönem: Üniversitemizde Fakülteler ilk üç yarıyıl ortak program altında eğitim verilmekte olduğundan başvuran adayların, hazırlık sınıfı hariç, ilk üç yarıyılı bitirmiş olması gerekir. Lisans diploma programlarının son iki yarıyılına başvuru kabul edilmez.
 • Not Ortalaması: Genel not ortalaması veya transkriptinde yer alan not dönüşüm tablosundaki not ortalaması karşılığı en az 100 üzerinden 70 veya 4 üzerinden 2,00 olmalıdır.
 • Kayıtlı Olmak: Ayrılacağı yükseköğretim kurumunda halen öğrenci statüsünde kayıtlı olması gerekir.
 • İngilizce Dil Yeterliliği: Üniversite tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen öğrenciler ve eğitim dili tamamıyla İngilizce olan yükseköğretim kurumlarından başvuran öğrenciler dışındaki adaylar, kabul aldıkları takdirde Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tarafından düzenlenen İngilizce Dil Ölçme Sınavı'ndan başarılı olurlarsa programa devam edebilirler. Sınavda başarısız olan veya sınava katılmayan adayların, programa devam edebilmek için yabancı dil hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamaları gerekir.
 • Öğrenim Süresi: Geçiş yapmak istediği programın mezuniyet yükümlülüklerini tamamlamak için gereken süre ile daha önce öğrenim gördüğü sürelerin toplamının azami öğrenim süresini (14 dönem) aşmaması gerekir.
 • ÖSYM Puanı: ÖSYS kılavuzunda yayınlandığı yıldan itibaren Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’ne yapılan başvurularda başarı sırasının en düşük 240.000 olma şartı aranır.

 

Yıllara Göre Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi taban puanlarına ulaşmak için tıklayınız.

 

Başvuru Takvimi:

06 Ağustos 2018- 13 Ağustos 2018

Başvurular

15 Ağustos 2018- 16 Ağustos 2018

Başvuru sonuçlarının ilanı

27 Ağustos 2018

İngilizce yeterlik sınavı

28 Ağustos 2018

İngilizce yeterlik sınavı sonuçlarının duyurulması

17 Eylül 2018-21 Eylül 2018

Kesin kayıtlar ve ders kayıtları

24 Eylül 2018

Derslerin başlaması

 

Kontenjanlar:

  Kurum Dışı Yatay Geçiş Sınıf Sınıf Puan Türü

Bilgisayar Mühendisliği

1

 2  3

MF-4

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

1

 2  3

MF-4

 

Kurum Dışı Yatay Geçiş

Sınıf Sınıf

Puan Türü

Ekonomi

1

 2  3

TM-1

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

1

 2  3

TM-1

 

Kurum Dışı Yatay Geçiş

Sınıf Sınıf

Puan Türü

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

1

 2  3

MF-3

Moleküler Biyoloji ve Genetik

1

 2  3

MF-3

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 • Başvuru Formu (Başvuru Formu İçin Tıklayınız).
 • Başvuru yapmış olduğu program için adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.
 • 2. sınıf bahar dönemine başvuran adayların başvuru formunda öğrenim görmek istedikleri diploma programının bağlı olduğu program paketini belirtmeleri gerekir. Bu adaylar kabul edilip öğrenime başladıktan sonra Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne göre programı kesinleştirilecektir.
 • Öğrenci Belgesi (İmzalı ve Mühürlü)
 • Not döküm belgesi (Kapalı zarf içinde): Başvurulan öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği bütün dersleri, kredileri, bu derslerden aldığı notları ve başarı ortalamasını dönemler bazında gösteren resmi belge(Fotokopisi kabul edilmeyecektir.) (Bölüm öğrencileri için) (İmzalı ve Mühürlü)
 • Ders İçerikleri (İmzalı ve Mühürlü)
 • Lise Diploması
 • ulusal ve uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesi
 • Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi ‘ne göre Yabancı Dil muafiyet şartlarına sahip eşdeğerliliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine Üniversitemiz yönergesinde belirlenen düzeyde başarılı olduğunu gösteren belge  veya adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış (tercihen kapalı zarf içinde), programın eğitim dilini belirtir resmi belge (Sadece Eğitim dili tamamıyla İngilizce olan kurumlardan başvuran adaylar kabul edilecektir. Bu bilgi transkriptte belirtilmişse ayrıca belge istenmez.
 • Öğrenimi süresince disiplin cezası almadığına dair belge. (İmzalı ve Mühürlü)

 

Açıklamalar

*Eşdeğerliliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası geçerliliği olan belgeler dışında diploma programlarına başvuru yapan öğrencilerin getireceği her türlü Yabancı Dil Seviye Belgesi Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tarafından kabul edilmeyecektir.

 

Fakülte

Kesin Kayıt sırasında istenen diğer belgeler

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

-Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)

- 4 adet fotoğraf

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

-Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)

- 4 adet fotoğraf

TARIM VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

-Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)

- 4 adet fotoğraf

 

Başvurular Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bizzat yapılacaktır. Posta yoluyla, eksik belge ve başvuru süresi sonrasında yapılacak hiçbir müracaat kabul edilmeyecektir.

 

Başvuru Yeri:

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Hazırlık Binası

Dede Korkut Mah. Beyşehir Cad.
No:9 42080
Meram/KONYA
Dahili: 5484/5433

Tel: 0 (332) 223 5488 . 444 48 83
Fax: 0 (332) 223 5490
E-Posta: www.gidatarim.edu.tr


Kgtu Taban Puanlar Eki indir
Kurumdışı Yatay Geçiş Başvuru Formu Eki indir