Kurumlar Arası Yatay Geçiş İlanı

T.C.
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU İLANI
 

A-BAŞVURU KOŞULLARI
 

GENEL HÜKÜMLER:
 

 • Adayın Öğrenim Dili: Yatay geçiş yapmak istediği programın öğrenim dilinde olması gerekir.
 • Eşdeğerlik: Adayın kayıtlı olduğu diploma programının yatay geçiş yapmak istediği diploma programına eş değer program olması gerekir.
 • Kayıt Durumu: Aday, herhangi bir yükseköğretim kurumunun bir lisans diploma programında halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmalıdır. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir. Kayıtsız statüde olan adaylar ise yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar. 
 • Dönem: Üniversitemiz Fakültelerinin 2 nci sınıf ve 3 üncü sınıf güz yarıyıllarına yatay geçiş yapılır. Hazırlık sınıfına ve lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına kurumlar arası yatay geçiş yapılamamaktadır.
 • Genel Not Ortalaması: Genel not ortalamasının en az 2.00 / 4.00 (yüzlük sistemler için en az 70 / 100) olması gerekmektedir. Genel not ortalaması şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği Üniversitemiz programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. İlgili yılda Üniversitenin lisans diploma programı oluşmamış ise, adayın yatay geçiş başvurusu ilgili program için değerlendirilemez.

Yıllara göre Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi taban puanlarına ulaşmak için tıklayınız.

 

 B- BAŞVURU TAKVİMİ

 

Başlangıç

Bitiş

Başvurular

05 Ağustos 2019

23 Ağustos 2019

Başvuru Sonuçlarının İlanı

02 Eylül 2019

Kesin Kayıt

16 Eylül 2019

18 Eylül 2019

Yedek Kayıt

19 Eylül 2019

20 Eylül 2019

Derslerin Başlaması

23 Eylül 2019

 
 

C- KONTENJANLAR

Fakülte / Program

Öğrenim Dili

Puan Türü

2. Sınıf

3. Sınıf

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

İngilizce

MF-4

4

4

Biyomühendislik

İngilizce

MF-4

4

4

Gıda Mühendisliği

İngilizce

MF-4

4

4

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

İngilizce

MF-4

4

4

Endüstri Mühendisliği

İngilizce

MF-4

4

4

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Ekonomi

İngilizce

TM-1

2

2

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

İngilizce

TM-1

2

2

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

İngilizce

MF-3

2

2

Moleküler Biyoloji ve Genetik

İngilizce

MF-3

2

2

 

D- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
 

 • Başvuru Formu: Başvuru Formu için tıklayınız.
 • Öğrenci Belgesi: İmzalı ve Mühürlü,
 • Not Döküm Belgesi (Transkript): Transkript, not sistemi ve programın öğrenim dili hakkında açıklayıcı bilgi içermiyorsa, bu bilgileri içeren belgeler transkripte eklenmeli,
 • Ders İçerikleri: Transkriptte belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarını ve içerik bilgilerini içeren belgeler(kayıt hakkı kazanan öğrencilerden kayıt sırasında istenecektir).
 • ÖSYS / YKS (Yerleştirme Puanları) Sonuç Belgesi: Başvuru için genel not ortalamasını sağlayamayan öğrenciler için.
 • Yatay Geçiş Uygunluk Belgesi: Adayların kayıtlı oldukları üniversiteden yatay geçiş yapmalarına engel bir durum olmadığına dair imzalı belge. (Kayıt hakkı kazanan öğrencilerden kayıt sırasında istenecektir.)
 • Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi ‘ne göre Yabancı Dil muafiyet şartlarına sahip eşdeğerliliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine Üniversitemiz yönergesinde belirlenen düzeyde başarılı olduğunu gösteren belge  veya adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış (tercihen kapalı zarf içinde), programın eğitim dilini belirtir resmi belge (Sadece Eğitim dili tamamıyla İngilizce olan kurumlardan başvuran adaylar kabul edilecektir. Bu bilgi transkriptte belirtilmişse ayrıca belge istenmez.
 • Kimlik belgesi: Fotoğraflı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı. (Başvuru sırasında fotokopisi çekilip aslı teslim edilecektir.)
 • Disiplin Belgesi: Öğrenim süresince disiplin cezası almadığına dair imzalı ve mühürlü belge.

Başvurular Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılacaktır. Posta yoluyla yapılacak başvurularda postada meydana gelen gecikmelerden öğrenci sorumludur. Eksik belge ve başvuru süresi sonrasında yapılacak hiçbir müracaat kabul edilmeyecektir.

 

E- DEĞERLENDİRME
 

 • Başvurular genel akademik not ortalamasına göre sıralanır, ortalaması eşit olan adaylardan üniversite yerleşme puanı yüksek olan aday tercih edilir. Değerlendirmeler, ilgili akademik birimler tarafından yapılır ve yönetim kurulu tarafından karara bağlanır,
 • Değerlendirme sonuçları ilan edilen tarihlerde Üniversitemiz web sitesi ana sayfasında ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sayfasında duyurulur,
 • Adayların kayıt tarihleri içinde kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekir,
 • Kurumlararası Yatay Geçiş başvurularında burslu kontenjan bulunmamaktadır.

 

 F- KESİN KAYIT BELGELERİ
 

 • Başvuru için istenilen evraklardan, orijinal ıslak imzalı sunulmamış belgelerin tamamı,
 • Son altı ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,
 • Öğrenim ücretinin ödendiğine dair dekont.

 

G- ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
 

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Kurumlararası Yatay Geçiş ile kabul edilen öğrenciler için uygulanacak KDV dâhil yıllık öğrenim ücretleri aşağıdaki şekildedir.

Fakülte / Program

Yıllık Öğrenim Ücreti (KDV Dâhil)

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

 

Bilgisayar Mühendisliği

26.500 TL

Biyomühendislik

26.500 TL

Gıda Mühendisliği

26.500 TL

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

26.500 TL

Endüstri Mühendisliği

26.500 TL

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

 

Ekonomi

26.500 TL

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

26.500 TL

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi

 

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

26.500 TL

Moleküler Biyoloji ve Genetik

26.500 TL

 
 

H- KAYITLAR
 

Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin Üniversite kayıt tarihlerinde kayıt belgelerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri ve öğrenim ücretini ödemeleri gerekmektedir. Süresi içinde belgeleri teslim etmeyen öğrenciler yatay geçiş haklarını kaybederler.

 

i- BAŞVURU YERİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Merkez Bina

Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:9 42080 Meram / KONYA

Tel: 0 (332) 223 5488 - 5484 / 5433

Fax: 0 (332) 223 5490

e-posta: ogrenciisleri@gidatarim.edu.tr