Kurum İçi Yatay Geçiş İlanı

 

T.C.
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU İLANI

A- BAŞVURU KOŞULLARI
 

GENEL HÜKÜMLER:
 

 • Eşdeğerlik: Öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programının yatay geçiş yapmak istediği diploma programına eş değer düzeyde program olması gerekir. ( Eşdeğer düzey ifadesiyle ancak lisanstan lisansa olabileceği belirtilmektedir.)
 • Kayıt Durumu: Öğrenci Üniversitede bir lisans diploma programına halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmalıdır. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir. Kayıtsız statüde olan adaylar ise yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar. 
 • Öğrenim Süresi: Öğrencinin kayıtlı olduğu programda hazırlık sınıfı dışında lisans programları için en az iki yarıyılı tamamlamış olması zorunludur. Lisans diploma programının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 • Dil Yeterliği: Öğrencinin başvurduğu programın dil yeterlik koşulunu sağlaması gerekmektedir.
 • Kontenjan: Kurum içi yatay geçiş kontenjanları, her yıl ÖSYM kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının yıllık yüzde on beşini geçmeyecek biçimde, ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.
 • Merkezi Yerleştirme Puanı: Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

Yıllara göre Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi taban puanlarına ulaşmak için tıklayınız.

 

B- BAŞVURU TAKVİMİ 

 

Başlangıç

Bitiş

Başvurular

05 Ağustos 2019

23 Ağustos 2019

Başvuru Sonuçlarının İlanı

02 Eylül 2019

Kesin Kayıt

16 Eylül 2019

18 Eylül 2019

Yedek Kayıt

19 Eylül 2019

20 Eylül 2019

Derslerin Başlaması

23 Eylül 2019


 

C- KONTENJANLAR

Fakülte / Program

Puan Türü

Güz Yarıyılı

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

 

 

Bilgisayar Mühendisliği

MF-4

2

Biyomühendislik

MF-4

2

Gıda Mühendisliği

MF-4

2

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

MF-4

2

Endüstri Mühendisliği

MF-4

2

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

 

 

Ekonomi

TM-1

2

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

TM-1

2

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi

 

 

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

MF-3

2

Moleküler Biyoloji ve Genetik

MF-3

2

 

D- BAŞVURULAR
 

 • Başvurular belgeler tamamlanmış olarak belirtilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılacaktır. Eksik belge ve zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Aşağıda belirtilen adrese posta ile de başvuru yapılabilir. Posta ile başvurularda gecikme olması durumunda sorumluluk öğrenciye aittir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
 

 • Başvuru Formu. Başvuru Formu için tıklayınız.
 • Öğrenci Belgesi, (Öğrenci İşleri tarafından başvurunuza eklenecektir.)
 • Transkript, (Öğrenci İşleri tarafından başvurunuza eklenecektir.)
 • Yerleştirme puanını gösteren ÖSYS / YKS Sınav Sonuç Belgesi.

 

E- DEĞERLENDİRME
 

 • Başvuru koşullarını sağlayan adayların değerlendirmesi, genel not ortalaması, merkezi yerleştirme puanı ilgili akademik birimler tarafından belirlenen kriterlere göre yapılır ve yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. İlgili akademik birimler, gerek gördükleri takdirde öğrencilerle mülakat yapabilir.
 • Değerlendirme sonuçları ilan edilen tarihlerde Üniversitemiz web sitesi ana sayfasında ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sayfasında duyurulur,
 • Ders intibaklarına, ilgili yönetim kurulları tarafından karar verilir.

 

F- KAYITLAR
 

Yatay geçiş kayıt hakkı kazanan öğrencilerin işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Öğrencilerin kesin kayıt sırasında herhangi bir belge getirmelerine ve Üniversiteye gelip kayıt yaptırmalarına gerek yoktur.

 

G- BURSLAR
 

Kayıtlı oldukları programda burslu kontenjan dâhilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler, yatay geçiş yaptıklarında öğrenim bursu ve başarı bursu hakları saklı kalır.

 

H- BAŞVURU YERİ
 

Başvuru Adresi: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:9 42080

Meram/KONYA

ogrenciisleri@gidatarim.edu.tr

Tel: 0332 223 5484 / 5433