Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru İlanı

A- BAŞVURU KOŞULLARI

GENEL HÜKÜMLER:

 • Başvuru Koşulları: Öğrenciler kayıtlı oldukları programda hazırlık sınıfı dışında lisans programları için en erken bir yarıyılı tamamlamış olduklarında ve en geç kayıtlı oldukları lisans programlarının beşinci yarıyılında öğrenim görecekleri dönemde kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler.
 • Kayıt Durumu: Öğrenci Üniversitede bir lisans diploma programına halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmalıdır. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir.
 • Merkezi Yerleştirme Puanı: Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
 • Başarı sıralaması şartı aranan lisans programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekmektedir. Ancak öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, taban puanına eşit veya daha yüksek değilse, öğrencinin yerleştiği bölümdeki burs düzeyi, bu kapsamda geçtiği bölümde devam etmez.

  Yıllara göre Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi taban puanlarına ulaşmak için tıklayınız.

 

B- BAŞVURU TAKVİMİ

 

Başlangıç

Bitiş

Başvurular

  23 Ağustos 2021

  3 Eylül 2021

Başvuru Sonuçlarının İlanı

10 Eylül 2021

Kesin Kayıt

  27 Eylül 2021

  29 Eylül 2021

Yedek Kayıt

   30 Eylül 2021

  1 Ekim 2021

Derslerin Başlaması

4 Ekim 2021

 

C- KONTENJANLAR

Fakülte / Program

Puan Türü

Güz Yarıyılı

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

 

 

Bilgisayar Mühendisliği

MF-4

2

Biyomühendislik

MF-4

2

Gıda Mühendisliği

MF-4

3

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

MF-4

2

Endüstri Mühendisliği

MF-4

2

İç Mimarlık

MF-4

1

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

 

 

Ekonomi

TM-1

2

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

TM-1

2

Psikoloji

TM-1

5

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi

 

 

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

MF-3

3

Moleküler Biyoloji ve Genetik

MF-3

3

 

D- BAŞVURULAR

 • Başvurular belgeler tamamlanmış olarak belirtilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılacaktır. Eksik belge ve zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Aşağıda belirtilen adrese posta ile de başvuru yapılabilir. Posta ile başvurularda gecikme olması durumunda sorumluluk öğrenciye aittir.
 • Başvurular e-posta ile de yapılabilir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 • Başvuru Formu. Başvuru Formu için tıklayınız.
 • Öğrenci Belgesi, (Öğrenci İşleri tarafından başvurunuza eklenecektir.)
 • Transkript, (Öğrenci İşleri tarafından başvurunuza eklenecektir.)
 • Yerleştirme puanını gösteren ÖSYS / YKS Sınav Sonuç Belgesi. Mühendislik programlarına başvurularda ayrıca başarı sıralamasını gösteren belge.

 

E- DEĞERLENDİRME

 • Öğrencilerin kurum içi yatay geçiş işlemlerinde ÖSYM sınav sonuçları dikkate alınır, başkaca ulusal veya uluslararası diploma notu veya sınav sonuçları yerleştirmeye esas alınmaz.
 • Değerlendirme sonuçları ilan edilen tarihlerde Üniversitemiz web sitesi ana sayfasında ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sayfasında duyurulur,
 • Ders intibaklarına, ilgili yönetim kurulları tarafından karar verilir.

 

F- KAYITLAR

Yatay geçiş kayıt hakkı kazanan öğrencilerin işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Öğrencilerin kesin kayıt sırasında herhangi bir belge getirmelerine ve Üniversiteye gelip kayıt yaptırmalarına gerek yoktur.

 

G- BURSLAR

Kayıtlı oldukları programda başarı bursu alan öğrenciler, yatay geçiş yaptıklarında başarı bursu hakları saklı kalır.

 

H- BAŞVURU YERİ

Başvuru Adresi: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:9 42080

Meram/KONYA

e-posta: ogrenciisleri@gidatarim.edu.tr

Tel: 0332 223 5433/ 5484