Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru İlanı

T.C.
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU İLANI

A- BAŞVURU KOŞULLARI

Başvuracak adayların başvuru yapabilmesi için aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir.

 1. Öğrencinin kayıtlı olduğu programda hazırlık sınıfı dışında lisans programları için en az bir yarıyılı tamamlamış olması zorunludur,
 2. Lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz,
 3. Öğrencinin başvuru sırasında bir programda kayıtlı öğrenci statüsünde olması zorunludur. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez,
 4. Üniversite sınavına girdiği yıldaki ÖSYS puanı, geçiş yapmak istediği Üniversitemiz programının aynı yıldaki taban puanına eşit veya daha yüksek olan öğrenci (Bu doğrultuda, öğrencinin mezun olduğu lise kolundan, geçmek istediği programa hangi AOBP veya OBP katsayısıyla öğrenci yerleştirildiği de dikkate alınır.) yatay geçiş yapmak için müracaat edebilir,
 5. 4 üncü koşulda belirtilen Üniversitemiz taban puan şartını sağlayamayan öğrencilerin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için üniversite sınavına girdiği yıldaki ÖSYS puanının geçiş yapmak istediği programın eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya daha yüksek olması gerekir. Öğrencinin yerleştiği bölümdeki burs düzeyi, bu kapsamda geçtiği bölümde devam etmez,
 6. Öğrencinin başvurduğu programın dil yeterlik koşulunu sağlaması gerekmektedir,
 7. Başarı sıralaması şartı aranan programlarda kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir.

B- BAŞVURU TAKVİMİ

 

Başlangıç

Bitiş

Başvurular

31 Ocak 2020/Cuma

7 Şubat 2020/Cuma

Başvuru Sonuçlarının İlanı

12 Şubat 2020/Çarşamba

Kesin Kayıt

13 Şubat 2020/Perşembe

14 Şubat 2020/Cuma

Yedek Kayıt

17 Şubat 2020/Pazartesi

18 Şubat 2020/Salı

Derslerin Başlaması

10 Şubat 2020/Pazartesi

 

C- KONTENJANLAR

Fakülte / Program

Puan Türü

Bahar Yarıyılı

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

 

 

Bilgisayar Mühendisliği

MF-4

2

Biyomühendislik

MF-4

2

Gıda Mühendisliği

MF-4

2

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

MF-4

2

Endüstri Mühendisliği

MF-4

2

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

 

 

Ekonomi

TM-1

2

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

TM-1

2

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi

 

 

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

MF-3

2

Moleküler Biyoloji ve Genetik

MF-3

2

 

D- BAŞVURULAR

 • Başvurular belgeler tamamlanmış olarak belirtilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılacaktır. Eksik belge ve zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Aşağıda belirtilen adrese posta ile de başvuru yapılabilir. Posta ile başvurularda gecikme olması durumunda sorumluluk öğrenciye aittir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Başvuru Formu. Başvuru Formu için tıklayınız.
 • Öğrenci Belgesi, (Öğrenci İşleri tarafından başvurunuza eklenecektir.)
 • Transkript, (Öğrenci İşleri tarafından başvurunuza eklenecektir.)
 • Yerleştirme puanını gösteren ÖSYS / YKS Sınav Sonuç Belgesi.

 

 E- DEĞERLENDİRME

 • Başvuru koşullarını sağlayan adayların değerlendirmesi, merkezi yerleştirme puanı ilgili akademik birimler tarafından belirlenen kriterlere göre yapılır ve yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
 • Değerlendirme sonuçları ilan edilen tarihlerde Üniversitemiz web sitesi ana sayfasında ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sayfasında duyurulur,
 • Ders intibakları, ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.

 

F- KAYITLAR

Yatay geçiş kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtlarının yapılması için bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Yıllara göre Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi taban puanlarına ulaşmak için tıklayınız.

Yurt içindeki diğer üniversitelerin ilgili yılların taban puanlarına www.osym.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

 

G- BAŞVURU YERİ

Başvuru Adresi: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:9 42080
Meram/KONYA
ogrenciisleri@gidatarim.edu.tr
Tel: 0332 223 5484 / 5433