Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Duyurusu

T.C.
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU DUYURUSU

 

A- BAŞVURU KOŞULLARI

GENEL HÜKÜMLER:

 • Başvuru Koşulları: Öğrenciler kayıtlı oldukları programda hazırlık sınıfı dışında lisans programları için en erken bir yarıyılı tamamlamış olduklarında ve en geç kayıtlı oldukları lisans programlarının beşinci yarıyılında öğrenim görecekleri dönemde kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler.
 • Kayıt Durumu: Öğrenci Üniversitede bir lisans diploma programına halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmalıdır. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir.
 • Merkezi Yerleştirme Puanı: Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
 • Başarı sıralaması şartı aranan lisans programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekmektedir. Ancak öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, taban puanına eşit veya daha yüksek değilse, öğrencinin yerleştiği bölümdeki burs düzeyi, bu kapsamda geçtiği bölümde devam etmez.

 

 

Yıllara göre Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi taban puanlarına ulaşmak için tıklayınız.

 

B- KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU TAKVİMİ

 

Başlangıç

Bitiş

Başvurular

07 Şubat 2024

09 Şubat 2024

Başvuru Sonuçlarının İlanı

14 Şubat 2024

Kesin Kayıt

15 Şubat 2024

16 Şubat 2024

Derslerin Başlaması

26 Şubat 2024

 

C- KONTENJANLAR

Fakülte / Program

Puan Türü

Güz Yarıyılı

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

 

 

Bilgisayar Mühendisliği

SAY

2

İç Mimarlık

SAY

3

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

 

 

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

EA

3

Yönetim Bilişim Sistemleri

EA

3

Psikoloji

EA

5

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi

 

 

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

SAY

2

Moleküler Biyoloji ve Genetik

SAY

2

 

D- BAŞVURULAR

 • Başvurular belgeler tamamlanmış olarak belirtilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen yapılacaktır. Eksik belge ve zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Aşağıda belirtilen adrese posta ile de başvuru yapılabilir. Posta ile başvurularda gecikme olması durumunda sorumluluk öğrenciye aittir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Başvuru Formu. Başvuru Formu için tıklayınız.
 • Öğrenci Belgesi, (Öğrenci İşleri tarafından başvurunuza eklenecektir.)
 • Transkript, (Öğrenci İşleri tarafından başvurunuza eklenecektir.)
 • Yerleştirme puanını gösteren ÖSYS / YKS Sınav Sonuç Belgesi. Mühendislik programlarına başvurularda ayrıca başarı sıralamasını gösteren belge.

 

E- DEĞERLENDİRME

 • Öğrencilerin kurum içi yatay geçiş işlemlerinde ÖSYM sınav sonuçları dikkate alınır, başkaca ulusal veya uluslararası diploma notu veya sınav sonuçları yerleştirmeye esas alınmaz.
 • Değerlendirme sonuçları ilan edilen tarihlerde Üniversitemiz web sitesi ana sayfasında ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sayfasında duyurulur,
 • Ders intibaklarına, ilgili yönetim kurulları tarafından karar verilir.

 

F- KAYITLAR

Yatay geçiş kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıtlarının yapılması için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile başvuruda bulunacaklardır. Öğrencilerin işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Öğrencilerin kesin kayıt sırasında herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur.

 

G- BAŞVURU YERİ

Başvuru Adresi: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:9 42080

Meram/KONYA

Tel: 0332 223 5433 / 5494

2874 Taban Puanlar Eki indir
2874 Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Formu Eki indir