Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları

KAYIT YENİLEME VE DERS KAYITLARI

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN KAYIT YENİLEME VE DERS KAYITLARI

 1. Kayıt yenileme ve ders kayıtları 19 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak 23 Şubat 2024 Cuma günü sona erecektir.
 2. Danışman onayları 19 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak 28 Şubat 2024 Çarşamba günü bitecektir.

 

DERS KAYITLARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

 1. Öncelikle Üniversitemiz Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin Ders Yükü başlığı altındaki 26 ncı Maddesinin ve Dönem ve Ders Kayıtları başlığı altındaki 14 üncü Maddesinin incelenmesinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir.
 2. Öğrencilerin ders kayıtları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden danışmanların rehberliği ve önerileri çerçevesinde öğrenciler tarafından yapılır, danışmanların onayıyla uygulamaya girer.
 3. Birinci sınıf öğrencileri birinci ve ikinci dönemde 30 AKTS kredilik ders alırlar.
 4. Bir öğrencinin her yarıyılda alacağı normal ders yükü en az 30 AKTS en fazla 40 AKTS kredisidir. Ancak öğrenciler durumlarına ve ön lisans/lisans programı gereklerine göre istedikleri takdirde danışmanlarının onayı ile bu ders yüklerinin altında ders alabilirler. (Son sınıf öğrencileri hariç)
 5. Ara sınıf öğrencileri, öncelikle alt yarıyıllarda (sınıflarda) başarısız oldukları ve almadıkları dersleri almak üzere, genel not ortalamalarının (AGNO) 2,00 olanlar dersleri çakışmamak koşuluyla 40 AKTS kredilik ders, genel not ortalamaları (AGNO) 2,00’nin altında olan öğrenciler 30 AKTS kredilik ders alabilirler.
 6. Öğrenci, danışmanın olumlu görüşü ile ön şartlı dersler dışında, alt sınıflardaki tüm derslerden başarılı olması ve genel not ortalamasının en az 2,50 olması şartı ile bulunduğu yarıyıl/yıl programında bulunan derslerin toplam AKTS’sinin %20’sine kadar bir üst yarıyıl/yıldan ders alabilir. Son sınıf öğrencilerine normal ders yükü ve kredi sınırlaması uygulanmaz.
 7. Çift anadal ve yan dal programları kapsamında alınan derslerin AKTS kredileri yarıyıl ders yüküne dahil değildir.
 8. Öğrenciler not yükseltmek için, DD (D) ve üzeri not alınan dersleri, dersin alındığı yarıyılı izleyen ilgili dönemlerde üç yarıyıl içinde tekrar alabilirler. Alınan son not geçerli olur.
 9. Ders kayıtları Üniversitemiz Lisans Genel Akademik Takvimindeki süreçlere uygun olarak yapılır.

 

Soru ve görüşleriniz için aşağıdaki iletişim adresini kullanabilirsiniz.
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
ogrenciisleri@gidatarim.edu.tr
Tel: 0332 223 5433/5494