Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN KAYIT YENİLEME VE DERS KAYITLARI

 1. Kayıt yenileme ve ders kayıtları 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak 16 Eylül 2022 Cuma günü sona erecektir.
 2. Danışman onayları 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak 18 Eylül 2022 Pazar günü bitecektir.
 3. Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine (OBS) giriş yapacaklar, bu sistemde yer alan “aldığı dersler” ekranından sorumlu oldukları öğrenim görecekleri dersler hakkında bilgi edinebileceklerdir. (Ders kayıtları sona erdikten sonra)

 

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine (OBS) giriş bilgileri aşağıda yer almaktadır.

            e-posta: obs.gidatarim.edu.tr adresine gidiniz.

            Kullanıcı adı: Size verilen öğrenci numaranız.

            Şifre: T.C. kimlik numaranızın ilk 6 hanesidir.

 

Sisteme giriş yaptıktan sonra sistem bilgilerinizi güncellemenizi isteyecektir. Güncelleme yapmadan her hangi bir işlem yapamayacaksınız.

Soru ve sorunlarınız için aşağıdaki iletişim adresini kullanabilirsiniz.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
ogrenciisleri@gidatarim.edu.tr

Tel: 0332 223 5433 / 5484

 

 1. Daha önce kayıtlı öğrenim gören burslu öğrencilerimiz doğrudan, indirimli ve ücretli öğrenim gören öğrencilerimiz ise odeme.gidatarim.edu.tr adresinden ödeyecekleri tutarı ve ödeme kanallarını görebilirler.

Ayrıca bu ekran üzerinden kredi kartı ile ödeme gerçekleştirilebilir. Öğrenim ücretini ödeyen öğrencilerimiz danışmanlarının önerileri doğrultusunda ders kayıtlarını mesai saatleri içinde bulundukları yerden Üniversitemiz Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yapabileceklerdir.

 

DERS KAYITLARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 1. Öncelikle Üniversitemiz Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin Ders Yükü başlığı altındaki 26 ncı Maddesinin ve Ders Kayıtları başlığı altındaki 29 uncu Maddesinin incelenmesinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir.
 2. Öğrencilerin ders kayıtları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden danışmanların rehberliği ve önerileri çerçevesinde öğrenciler tarafından yapılır, danışmanların onayıyla uygulamaya girer.
 3. Birinci sınıf öğrencileri birinci ve ikinci dönemde 30 AKTS kredilik ders alırlar.
 4. Öğrencilerin asgari ders yükleri 30 AKTS kredilik derstir. Ders kayıtlarında en az 30 AKTS kredilik ders almaları gerekir. (Sınamalı öğrenciler, son sınıf öğrencileri hariç)
 5. Ara sınıf öğrencileri, öncelikle alt yarıyıllarda (sınıflarda) başarısız oldukları ve almadıkları dersleri almak üzere, genel not ortalamalarının (AGNO) 2,00 olanlar dersleri çakışmamak koşuluyla 40 AKTS kredilik ders, genel not ortalamaları (AGNO) 2,00’nin altında olan öğrenciler 30 AKTS kredilik ders alabilirler.
 6. Öğrenciler, bölümlerinin alt sınıf (yarıyıllarından), tekrar dersleri ve almaları gereken alamadıkları dersler hariç, üst sınıf (yarıyıllarından) seçmeli ders bile olsa alamazlar.

   Ancak; Öğrenciler, danışmanın olumlu görüşü ile ön şartlı dersler dışında, alt sınıflardaki tüm derslerden başarılı olması ve genel not ortalamasının (AGNO) en az 3,00 olması şartı ile bulunduğu yarıyıl/yıl programında bulunan derslerin toplam kredisinin %20’ sine kadar bir üst yarıyıl/yıldan ders alabilir.

 1. Son sınıf öğrencilerine asgari ders yükü ve kredi sınırlaması uygulanmaz.
 2. Çift anadal ve yan dal programları kapsamında alınan derslerin AKTS kredileri yarıyıl ders yüküne dahil değildir.
 3. Genel not ortalaması (AGNO) iki yarıyıl üst üste 2,00’ın altında olan öğrenciler (sınamalı öğrenciler) daha önce almadıkları veya W notu aldıkları dersleri alamazlar. FF, FD, NA, U aldıkları dersler olmak üzere daha önce almış oldukları dersleri tekrarlarlar. Bu öğrenciler daha önce aldıkları bir dersin yerine saydırmak üzere daha önce almadıkları bir seçmeli dersi de alabilirler.
 4. Öğrenciler not yükseltmek için, (sınamalı durumda olan öğrenciler hariç) DD ve üzeri not alınan dersleri, dersin alındığı yarıyılı izleyen ilgili dönemlerde üç yarıyıl içinde tekrar alabilirler. Alınan son not geçerli olur.
 5. Ders kayıtları Üniversitemiz Lisans Genel Akademik Takvimindeki süreçlere uygun olarak yapılır.
 6. Ortak Programdan Diploma Programlarına Geçiş Başvurusu yapacak, Ortak Programdan Diploma Programına Geçiş Yapamayan Geçmeyi Düşündükleri Diploma Programından ders seçimi yapacak öğrenciler ilgili duyurular çerçevesinde belirtilen hususlara uygun ders kayıtlarını Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden danışmanların rehberliği ve önerileri çerçevesinde yapacaklar ve danışmanlarına onaylatacaklarıdır.