İngilizce Dil Seviye Ölçme Sınavı (27-28 Eylül 2021) Hakkında Duyuru

İNGİLİZCE DİL SEVİYE ÖLÇME SINAVI (27-28 Eylül 2021) (Bu sınava ingilizce hazırlık sınıfında okumuş, başarısız olan öğrencilerde girebilir.)

Üniversitemize yeni kaydolan (Psikoloji ve İç Mimarlık öğrencileri hariç) öğrencilerin İngilizce yeterliliklerini ölçme amacıyla akademik yılın başında İngilizce Yeterlik Sınavı yapılacaktır. İngilizce Yeterlik Sınavı 3 kademeden oluşmaktadır.
- Yazılı Sınav
- Sözlü Sınav
- Dinleme Sınavı

Yazılı Sınav: İki aşamadan oluşmaktadır.
- Birinci aşama, kelime bilgisini ölçen 10, okuduğunu anlamayı test eden 15 ve İngilizce yeterliği ölçen 25 soru olmak üzere toplam 50 sorudan oluşan çoktan seçmeli bir sınavdır.
- İkinci aşama ise, verilecek olan bir konu başlığı ile ilgili olarak öğrencilerden en az 150 kelimeden oluşan bir kompozisyon yazmaları istenecektir.

Sözlü Sınav: İki aşamalıdır.
- Birinci aşamada öğrencinin kendisi hakkında genel bilgi vermesi istenecektir.
- İkinci aşama, öğrencinin gelecekteki planları ve hedeflerine yönelik sorulan sorulardan oluşacaktır.

Dinleme Sınavı: Tek aşamalıdır. Öğrenciye İngilizce bir parça dinletilecek ve bu parçayla ilgili boşluk doldurma çalışması yaptırılacaktır.

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
- Yazılı sınav birinci aşama 50, ikinci aşama 15 olmak üzere toplam 65 puan üzerinden değerlendirilecektir.
- Sözlü sınav birinci aşama 5, ikinci aşama 15 olmak üzere toplam 20 puan üzerinden değerlendirilecektir.
- Dinleme sınavı ise 15 puan üzerinden değerlendirilecektir.
- İngilizce Yeterlik Sınavında toplam başarı puanı en az 70 olan öğrenciler başarılı sayılacaklardır.

İNGİLİZCE YETERLİK SINAV TARİHLERİ VE YERİ
27 Eylül 2021 Pazartesi Saat: 09:30
Yabancı Dil Yeterlik Sınavı-I (Dil Bilgisi + Okuma (Test) + Yazma (Kompozisyon))
28 Eylül 2021 Salı Saat: 09:30
Yabancı Dil Yeterlik Sınavı-II (Konuşma + Dinleme+ Anlama)
Sınav Yeri: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi /Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı Binası
Adres: Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:9 42080 Meram/KONYA/TÜRKİYE