Ortak Programda En Az Üçüncü Yarıyılın Sonunda 90 Akts Kredisini ve 2:00/4:00 Ortalamayı Sağlayamayan, Diploma Programına Geçiş Yapamayan Öğrencilerin Ders Seçimi İlanı

Ortak programda en az 3 yarıyıl öğrenim gören, 90 AKTS Kredilik ders yükünde başarılı olamayan (başarısız en az bir dersi bulunan), ancak 2:00/4:00 genel not ortalamasına (AGNO) sahip öğrenciler “Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde geçmeyi düşündükleri ortak programlarında yer alan diploma programından ders alacaklardır.
 

1- Ders Seçimleri

a) Öncelikle ortak programdaki başarısız oldukları dersler alınacak,

b) Ortak programdaki başarısız olan dersler ile birlikte geçmeyi düşündüğü diploma programında alacağı derslerin, toplam AKTS kredisi 40 AKTS’yi geçmeyecek şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

c) Daha önce diploma programına geçememiş ancak diploma programından ders almış öğrenciler sınamalı öğrenci statüsüne (Genel not ortalaması iki yarıyıl üst üste 2:00/4:00’ün altında olan) düşmedikleri takdirde geçiş yapmak istedikleri diploma programından ders almaya devam edeceklerdir.


2- Başvuru Tarihi

Ortak Programı başarı ile tamamlayamayıp Diploma Programlarından ders seçimi yapmak için başvurular 6 Eylül 2021 Pazartesi – 10 Eylül 2021 Cuma tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Ders Kayıt İşlemleri Formu ve not döküm belgesi (transkript) ile elden, posta yoluyla ya da e-posta ile yapılacak olup, ders seçimleri danışmanlar ile yürütülecektir. Bu süre 17 Eylül 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

Ders Kayıt Formu için tıklayınız.

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri ya da Gıda Mühendisliği Bölümlerinden ders alacak öğrencilere söz konusu bölümlere geçiş yaptıktan sonra bölüm tercih bursu ödenmeye başlanacaktır.

Not: Posta ile başvurularda gecikme olması durumunda sorumluluk öğrenciye aittir.

Başvuru Adresi: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:942080
Meram/KONYA/TÜRKİYE
ogrenciisleri@gidatarim.edu.tr
Tel: 0332 223 5433 / 5484