7417 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici Madde 83 Hükümlerine Göre Üniversitemizde Öğrencilik Hakkı Kazanma

Üniversitemizde hazırlık dahil bütün sınıflarda (Eğitim-Öğretimin her aşamasında) lisans-lisansüstü öğrencilerden, bu maddenin (Geçici Madde 83) yürürlüğe girdiği 05/07/2022 tarihine kadar;

  • Kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dahil,
  • Her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler,
  • Bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde (Lisans-Lisansüstü) kayıt yaptırmayanların,

Bu maddenin yürürlüğe girdiği 05/07/2022 tarihinden itibaren dört ay içinde 07/11/2022 tarihine kadar Üniversitemize başvurmaları gerekmektedir. Bu başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde, 05/07/2022 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar terhis tarihlerini takip eden iki ay içinde, sağlık nedenleri ile başvuramayanlar ise buna ilişkin heyet raporunu 05/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde bu haktan yararlanabileceklerdir.

Bu kanundan yararlanmaya engel bir sebeple Üniversitemizden kaydı silinen öğrencimiz bulunmamaktadır.

Kayıtlı oldukları, kayıt hakkı kazandıkları öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücretleriyle ilgili burslu, indirimli, ücretli statüleri aynen devam edecektir. Ancak Başarı Bursu, İlk İki Tercih Bursu, Yurt Bursu vb. burslarla ilgili bir hak tanınmamaktadır.

Lisans öğrencilerinin form dilekçe ile başvuruları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına, Lisansüstü öğrencilerinin form dilekçe ile başvuruları Enstitü Müdürlüklerine yapılacaktır.

 

Kayıt Hakkı Kazanıp Kayıt Olmayan Öğrenciler İçin Başvuru Formu tıklayınız

Kaydı Silinen Öğrenciler İçin Başvuru Formu tıklayınız

 

BAŞVURU YERİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Merkez Bina

Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:9 42080 Meram / KONYA

Tel: 0 (332) 223 5488 -5433/5484

Fax: 0 (332) 223 5490

e-posta: ogrenciisleri@gidatarim.edu.tr

Not: Posta ile başvurularda gecikme olması durumunda sorumluluk öğrenciye aittir

2423 Başvuru Formu (Kaydı Silinen Öğrenciler İçin) Eki indir
2423 Başvuru Formu (Kayıt Hakkı Kazanıp, Kaydolmayan Öğrenciler İçin) Eki indir