2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yan Dal Programı Duyurusu

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Yan Dal Yönergesi hükümleri uyarınca Yan Dal Programı başvurularında aranan şartlar ve başvuru takvimi aşağıda belirtilmiştir.

A. ŞARTLAR
1) Öğrencinin anadal lisans programına kayıt yaptırdığı ilk yarıyılından itibaren en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılının başında başvurmuş olması gerekmektedir.*

* Üniversitemiz fakültelerinin (Psikoloji ve İç Mimarlık hariç) ortak programlarına öğrenci alındığı için öğrenciler diploma programına geçiş yapıp orada 1 yarıyıl tamamladıktan sonra yan dal yapabileceğinden 5. Yarıyıl(Güz yarıyılı)  ve 6. Yarıyıl (Bahar yarıyılı) için başvuru yapabilmektedirler.

2) Yan dal diploma programına, başvurduğu yarıyıla kadar ana dal lisans programında alması gereken tüm dersleri almış ve bu derslerden DD veya üzeri ve harf notu verilmeyen derslerden S notu almış olması ve genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.75 olması gerekir.

3) Başvurular, ilan edilen başvuru takviminde belirtilen son başvuru tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılır.

B- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
- Başvuru Formu. Yan Dal Programı Başvuru Formu için tıklayınız.
- Transkript (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından başvurunuza eklenecektir.)

C- BAŞVURULAR
-Yan Dal programına başvuru yapacak adaylar, başvuru formu ile birlikte belirtilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen başvurularını yapacaktır. Belirtilen başvuru tarihinden sonra hiçbir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir.

-Posta ile yapılan başvurularda gecikme olması durumunda sorumluluk öğrenciye aittir.

Başvuru Adresi: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:942080

Meram/KONYA/TÜRKİYE

Tel: 0332 223 5433 / 5484

D-YAN DAL PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ

Yan Dal Başvuru Başlangıç Tarihi

5 Eylül 2022 / Pazartesi

Yan Dal Başvuru Son Günü

9 Eylül 2022 / Cuma

Yan Dal Sonuç İlan

16 Eylül 2022 / Cuma

Yan Dal Kayıtları

19 Eylül 2022 Pazartesi / 20 Eylül 2022 Salı


E-YAN DAL PROGRAMI KONTENJANLARI

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Yan Dal Programına Öğrenci Alacak Diploma Programları

Yan Dal Programına Başvurusu Kabul edilecek Öğrencilerin Diploma Programları

Bilgisayar Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Biyomühendislik  Endüstri Mühendisliği,  Gıda Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Ekonomi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri

Biyomühendislik

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Ekonomi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik,

Yönetim Bilişim Sistemleri

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

 

Endüstri Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Ekonomi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri

Gıda Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği, Biyomühendislik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Ekonomi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Moleküler Biyoloji ve Genetik

 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Yan Dal Programına Öğrenci Alacak Diploma Programları

Yan Dal Programına Başvurusu Kabul edilecek Öğrencilerin Diploma Programları

Ekonomi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ve Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesinin Tüm Programları (İç Mimarlık ve Psikoloji programları hariç)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Ekonomi, Yönetim Bilişim Sistemleri,

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ve Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesinin Tüm Programları (İç Mimarlık ve Psikoloji programları hariç)

Yönetim Bilişim Sistemleri

Ekonomi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ve Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesinin Tüm Programları (İç Mimarlık ve Psikoloji programları hariç)

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yan Dal Programına Öğrenci Alacak Diploma Programları

Yan Dal Programına Başvurusu Kabul edilecek Öğrencilerin Diploma Programları

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

KGTÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ve Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinin tüm programları, Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik

(İç Mimarlık ve Psikoloji programları hariç)

Moleküler Biyoloji ve Genetik

KGTÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ve Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinin tüm programları, Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

(İç Mimarlık ve Psikoloji programları hariç)

Üniversitemizin taahhüdü çerçevesinde yan dal başvuru koşullarını sağlayan her öğrencimiz istedikleri bir diploma programından yan dal öğrenimi yapabilirler.  Bu sebeple kontenjan belirlenmemiştir.

F-DEĞERLENDİRME

Başvuru koşullarını sağlayıp, sağlamadıkları Fakültelerce kurulan komisyonlarca değerlendirilir. Yönetim kurullarınca karara bağlanır.

G-KAYITLAR
Yan Dal kayıt hakkı kazanan öğrenciler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile kayıt için başvuruda bulunacaklardır. Öğrencilerin işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Öğrencilerin kesin kayıt sırasında herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur.

H-İLGİLİ BAĞLANTILAR
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesi için tıklayınız.

Not: Başvuru koşullarını taşıyan öğrenciler yan dal programlarından sadece birine kayıt yaptırabilir.
 

2421 Yan Dal Başvuru Formu Eki indir