2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Çift Anadal Programı Duyurusu

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Çift Anadal Yönergesi hükümleri uyarınca 2021– 2022 Güz Yarıyılı Çift Anadal Programı başvurularında aranan şartlar ve başvuru takvimi aşağıda belirtilmiştir.

A- ŞARTLAR
 

1- Öğrenci çift anadal diploma programına kendi anadal diploma programının yalnız üçüncü veya beşinci yarıyıllarının başında, ilan edilen süreler içerisinde başvurabilir.*

*Üniversitemiz fakültelerinin (Psikoloji ve İç Mimarlık hariç) ortak programlarına öğrenci alındığı için öğrenciler diploma programına geçiş yapıp orada 1 yarıyıl tamamladıktan sonra çift anadal yapabileceğinden sadece 5. Yarıyıl için başvuru yapabileceklerdir.

2- Başvurduğu yarıyıla kadar ana dal lisans programında alması gereken tüm dersleri almış ve bu derslerden DD veya üzeri ve harf notu verilmeyen derslerden S notu almış olması ve genel not ortalamasının en az 3,00 olması,

3- Öğrencinin kayıtlı olduğu sınıfta, başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunması, bu koşulu sağlamayanlar için Çift Anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olması, ayrıca başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin, belirlenen diğer şartların yanı sıra kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını da sağlamış olması gerekir.

 

B- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

-Başvuru Formu. Çift Anadal Başvuru Formu için tıklayınız.
-ÖSYM Sonuç Belgesi ( İlk %20 ye giremeyen öğrenciler için)
-Transkript (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından başvurunuza eklenecektir.)
-Ayrıca Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi diploma programlarına başvuracak Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi ile Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencileri ÖSYS / YKS Yerleştirme Puanları ve Başarı sıralamalarını gösteren sonuç belgesini başvurularına ekleyeceklerdir.

 

C- BAŞVURULAR

-Çift Anadal programına başvuru yapacak adaylar, başvuru formu ile birlikte belirtilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurularını yapacaktır. Belirtilen başvuru tarihinden sonra hiçbir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir.
-Posta ile başvurularda gecikme olması durumunda sorumluluk öğrenciye aittir.
-Başvurular e-posta yoluyla da kabul edilecektir.

 

Başvuru Adresi:
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:942080
Meram/KONYA/TÜRKİYE
Tel: 0332 223 5433 / 5484

Başvuru Yapılacak e-posta adresi
e-posta: ogrenciisleri@gidatarim.edu.tr

 

D- ÇİFT ANADAL PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ

Çift Anadal Başvuru Başlangıç Tarihi

6 Eylül 2021 Pazartesi

Çift Anadal Başvuru Son Günü

10 Eylül 2021 Cuma

Çift Anadal Sonuç İlan

17 Eylül 2021 Cuma

Çift Anadal Kayıtları

20 Eylül 2021 Pazartesi / 21 Eylül 2021 Salı

 

E- ÇİFT ANADAL PROGRAMI KONTENJANLARI

Üniversitemizin taahhüdü çerçevesinde çift anadal başvuru koşullarını sağlayan her öğrencimiz, çift anadal başvurusu yapabilecekleri istedikleri bir diploma programında çift anadal öğrenimi yapabilirler. Bu sebeple kontenjan belirlenmemiştir.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Diploma Programları

Çift Anadal Programına Başvurusu Kabul edilecek Diploma Programları

Bilgisayar Mühendisliği

İç Mimarlık, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Biyomühendislik, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri, Ekonomi, Psikoloji, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Moleküler Biyoloji ve Genetik

Biyomühendislik

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Ekonomi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Moleküler Biyoloji ve Genetik

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Biyomühendislik

 

Endüstri Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Biyomühendislik, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri

Gıda Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği, Biyomühendislik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Ekonomi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Moleküler Biyoloji ve Genetik

 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Diploma Programları

Çift Anadal Programına Başvurusu Kabul edilecek Diploma Programları

Ekonomi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Yönetim Bilişim Sistemleri

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Ekonomi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Ekonomi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Diploma Programları

Çift Anadal Programına Başvurusu Kabul edilecek Diploma Programları

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik,  Gıda Mühendisliği,  Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Ekonomi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik , Yönetim Bilişim Sistemleri

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri,  Biyomühendislik,  Gıda Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Ekonomi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri

 

F- DEĞERLENDİRME
İlgili öğrencilerin başvuru koşullarını sağlayıp sağlamadıkları, başvuru yapabilecekleri diploma programını tercih edip etmedikleri Fakültelerce kurulan komisyonlarca değerlendirilir. Yönetim kurullarınca karara bağlanır.

 

G- İLGİLİ BAĞLANTILAR

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi için tıklayınız.

Not: Öğrenciler Çift Anadal programlarından, başvuru koşullarını sağladığı, tercih edebileceği diploma programından sadece birine kayıt yaptırabilir.

2041 Çift Anadal Başvuru Formu Eki indir