2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yan Dal Programı Duyurusu

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Yan Dal Yönergesi hükümleri uyarınca Yan Dal Programı başvurularında aranan şartlar ve başvuru takvimi aşağıda belirtilmiştir.

 

A- ŞARTLAR

1) Öğrencinin anadal lisans programına kayıt yaptırdığı ilk yarıyılından itibaren en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılının başında başvurmuş olması gerekmektedir.*

* Üniversitemiz fakültelerinin (Psikoloji ve İç Mimarlık hariç) ortak programlarına öğrenci alındığı için öğrenciler diploma programına geçiş yapıp orada 1 yarıyıl tamamladıktan sonra yan dal yapabileceğinden 5. Yarıyıl(Güz yarıyılı)  ve 6. Yarıyıl (Bahar yarıyılı) için başvuru yapabilmektedirler.

2) Yan dal diploma programına, başvurduğu yarıyıla kadar ana dal lisans programında alması gereken tüm dersleri almış ve bu derslerden DD veya üzeri ve harf notu verilmeyen derslerden S notu almış olması ve genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.75 olması gerekir.

3) Başvurular, ilan edilen başvuru takviminde belirtilen son başvuru tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılır.

 

B- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Başvuru Formu. Yan Dal Programı Başvuru Formu için tıklayınız.
  • Transkript (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından başvurunuza eklenecektir.)

 

C- BAŞVURULAR

-Yan Dal programına başvuru yapacak adaylar, başvuru formu ile birlikte belirtilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen başvurularını yapacaktır. Belirtilen başvuru tarihinden sonra hiçbir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir.

-Posta ile yapılan başvurularda gecikme olması durumunda sorumluluk öğrenciye aittir.

Başvuru Adresi: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:942080

Meram/KONYA/TÜRKİYE

Tel: 0332 223 5433 / 5484

 

D-YAN DAL PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ

Yan Dal Başvuru Başlangıç Tarihi

7 Mart 2022 / Pazartesi

Yan Dal Başvuru Son Günü

10 Mart 2022 / Perşembe

Yan Dal Sonuç İlan

16 Mart 2022 / Çarşamba

Yan Dal Kayıtları

17 Mart 2022 Perşembe / 18 Mart 2022 Cuma

 

E-YAN DAL PROGRAMI KONTENJANLARI

Üniversitemizin taahhüdü çerçevesinde yan dal başvuru koşullarını sağlayan her öğrencimiz istedikleri bir diploma programından yan dal öğrenimi yapabilirler.  Bu sebeple kontenjan belirlenmemiştir.

Fakülte

Yan Dal Yapılacak Program Adı

Yarıyılı

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bahar Yarıyılı

Biyomühendislik

Bahar Yarıyılı

Gıda Mühendisliği

Bahar Yarıyılı

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Bahar Yarıyılı

Endüstri Mühendisliği

Bahar Yarıyılı

İç Mimarlık

Bahar Yarıyılı

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Bahar Yarıyılı

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Bahar Yarıyılı

Psikoloji

Bahar Yarıyılı

Yönetim Bilişim Sistemleri

Bahar Yarıyılı

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Bahar Yarıyılı

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Bahar Yarıyılı

 

F-DEĞERLENDİRME

Başvuru koşullarını sağlayıp, sağlamadıkları Fakültelerce kurulan komisyonlarca değerlendirilir. Yönetim kurullarınca karara bağlanır.

 

G-KAYITLAR

Yan Dal kayıt hakkı kazanan öğrenciler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile kayıt için başvuruda bulunacaklardır. Öğrencilerin işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Öğrencilerin kesin kayıt sırasında herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur.

 

H-İLGİLİ BAĞLANTILAR

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesi için tıklayınız.

Not: Başvuru koşullarını taşıyan öğrenciler yan dal programlarından sadece birine kayıt yaptırabilir.


Yan Dal Başvuru Formu Eki indir