2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Çift Anadal Programı Duyurusu

T.C.
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÇİFT ANADAL PROGRAMI DUYURUSU

 

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca 2019– 2020 Güz Yarıyılı Çift Anadal Programı başvurularında aranan şartlar ve takvim aşağıda belirtilmiştir.

 

A- ŞARTLAR

1) Öğrenci çift anadal diploma programına kendi anadal diploma programının yalnız üçüncü veya beşinci yarıyıllarının başında, ilan edilen süreler içerisinde başvurabilir.*

*Üniversitemiz fakültelerinin ortak programlarına öğrenci alındığı için öğrenciler diploma programına geçiş yapıp orada 1 yarıyıl tamamladıktan sonra çift anadal yapabileceğinden sadece 5. Yarıyıl için başvuru yapabileceklerdir.

 

2) Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan öğrenciler, çift anadal diploma programına başvurabilirler.

 

3) Genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden 3.00 olan ancak diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması yüzde yirminin içinde yer almayan ancak ilgili yıldaki o bölümün taban puanını sağlayan öğrenci başvurabilir.
 

4) Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm kredili derslerden DD veya üzeri ve kredisiz derslerden S notu almış olması

 

 

B- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

  • Başvuru Formu. Çift Anadal Başvuru Formu için tıklayınız.
  • ÖSYM Sonuç Belgesi
  • Transkript

 

C- ÇİFT ANADAL PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ

Çift Anadal Başvuru Başlangıç Tarihi

9 Eylül 2019 Pazartesi

Çift Anadal Başvuru Son Günü

13 Eylül 2019 Cuma

Çift Anadal Sonuç İlan

20 Eylül 2019 Cuma

Çift Anadal Kayıtları

23 Eylül 2019 Pazartesi / 24 Eylül 2019 Salı

D- ÇİFT ANADAL PROGRAMI KONTENJANLARI

Fakülte

ÇAP Yapılacak Program Adı

Yarıyılı

Çift Anadal Kontenjanı

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Güz Yarıyılı

(5. Yarıyıl)

2

Biyomühendislik

Güz Yarıyılı

(5. Yarıyıl)

2

Gıda Mühendisliği

Güz Yarıyılı

(5. Yarıyıl)

2

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Güz Yarıyılı

(5. Yarıyıl)

2

Endüstri Mühendisliği

Güz Yarıyılı

(5. Yarıyıl)

2

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Güz Yarıyılı

(5. Yarıyıl)

2

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Güz Yarıyılı

(5. Yarıyıl)

2

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Güz Yarıyılı

(5. Yarıyıl)

2

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Güz Yarıyılı

(5. Yarıyıl)

2

E- DEĞERLENDİRME

Fakültelerce kurulan komisyonlarca değerlendirilir. Yönetim kurullarınca karara bağlanır.

 

F- İLGİLİ BAĞLANTILAR

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi için tıklayınız.

  • Çift Anadal programına başvuru yapacak adaylar, başvuru formu ile birlikte belirtilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurularını yapacaktır. Belirtilen başvuru tarihinden sonra hiçbir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir.

Not: Öğrenciler kabul edildiği çift anadal programlarından başvuru sırasında belirttiği tercih sırasına göre sadece birine kayıt yaptırabilir.