2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yan Dal Programı Duyurusu

T.C.
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YAN DAL PROGRAMI DUYURUSU
 

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca 2019– 2020 Bahar Yarıyılı Yan Dal Programı başvurularında aranan şartlar ve takvim aşağıda belirtilmiştir.

 

A- ŞARTLAR

  1. Öğrencinin anadal lisans programına kayıt yaptırdığı ilk yarıyılından itibaren en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılının başında başvurmuş olması gerekmektedir.*
    * Üniversitemiz fakültelerinin ortak programlarına öğrenci alındığı için öğrenciler diploma programına geçiş yapıp orada 1 yarıyıl tamamladıktan sonra yan dal yapabileceğinden 5. ve 6. Yarıyıl için başvuru yapabileceklerdir.
  2. Bir öğrenci aynı anda birden fazla yandal programına tercih sıralaması yaparak başvurabilir.
  3. Yandal diploma programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili derslerden DD veya üzeri ve kredisiz derslerden S notu almış olması ve genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.75 olması gerekir.
  4. Başvurular, ilan edilen başvuru takviminde belirtilen son başvuru tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılır.

 

B- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Başvuru Formu. Yan Dal Programı Başvuru Formu için tıklayınız.
  • ÖSYM Sonuç Belgesi
  • Transkript


C- YAN DAL PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ

Yan Dal Başvuru Başlangıç Tarihi

17 Şubat 2020/ Pazartesi

Yan Dal Başvuru Son Günü

20 Şubat 2020/ Perşembe

Yan Dal Sonuç İlan

26 Şubat 2020/ Çarşamba

Yan Dal Kayıtları

27 Şubat 2020/ Perşembe – 28 Şubat 2020/ Cuma


D- YAN DAL PROGRAMI KONTENJANLARI

Fakülte

Yan Dal Yapılacak Program Adı

Yarıyılı

Yan Dal Kontenjanı

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bahar Yarıyılı

(6. Yarıyıl)

2

Biyomühendislik

Bahar Yarıyılı

(6. Yarıyıl)

2

Gıda Mühendisliği

Bahar Yarıyılı

(6. Yarıyıl)

2

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Bahar Yarıyılı

(6. Yarıyıl)

2

Endüstri Mühendisliği

Bahar Yarıyılı

(6. Yarıyıl)

2

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Bahar Yarıyılı

(6. Yarıyıl)

2

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Bahar Yarıyılı

(6. Yarıyıl)

2

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Bahar Yarıyılı

(6. Yarıyıl)

2

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Bahar Yarıyılı

(6. Yarıyıl)

2

E- DEĞERLENDİRME

Fakültelerce kurulan komisyonlarca değerlendirilir. Yönetim kurullarınca karara bağlanır.

 

F- İLGİLİ BAĞLANTILAR

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesi için tıklayınız.

  • Yan Dal programına başvuru yapacak adaylar, başvuru formu ile birlikte belirtilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurularını yapacaktır. Belirtilen başvuru tarihinden sonra hiçbir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir.

Not: Öğrenciler kabul edildiği yan dal programlarından başvuru sırasında belirttiği tercih sırasına göre sadece birine kayıt yaptırabilir.