2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Çift Anadal - Yan Dal Duyurusu

T.C.
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ ÇİFT ANADAL - YAN DAL DUYURUSU

 

ÇİFT ANADAL - YAN DAL BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE KAYIT TARİHLERİ

GÜZ DÖNEMİ

Çift Anadal - Yan Dal Başvuru Son Gün

3 Ağustos 2018 Cuma

Çift Anadal - Yan Dal Sonuç İlan

10 Ağustos 2018 Cuma

Çift Anadal - Yan Dal Kayıtları

13 Ağustos 2018 Pazartesi - 16 Ağustos 2018 Perşembe

 

ÇİFT ANADAL - YANDAL BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE KAYIT TARİHLERİ

BAHAR DÖNEMİ

Çift Anadal - Yan Dal Başvuru Son Gün

25 Ocak 2019 Cuma

Çift Anadal - Yan Dal Sonuç İlan

31 Ocak 2019 Perşembe

Çift Anadal - Yan Dal Kayıtları

1 Şubat 2019 Cuma - 5 Şubat 2019 Salı

 

 • Dilekçe örneği için tıklayınız
 • Çift Anadal - Yan Dal Başvuru Formu için tıklayınız
 • Çift Anadal - Yan Dal Kontenjanları için tıklayınız
 • Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız
 • Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi için tıklayınız
 • Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesi için tıklayınız

 

ÇİFT ANADAL

 1. Öğrenci çift anadal diploma programına, anadal lisans programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında başvurabilir.
 2. Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden 3.00 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunan öğrenciler başvurabilir.
 3. Genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden 3.00 olan ancak diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması yüzde yirminin içinde yer almayan ancak ilgili yıldaki o bölümün taban puanını sağlayan öğrenci başvurabilir.
 4. Öğrencinin, başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarı ile tamamlaması gerekir.

 

YAN DAL

 1. Öğrenci yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılı başında başvurabilir.
 2. Yandal diploma programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili derslerden DD veya üzeri ve kredisiz derslerden S notu almış olması ve genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.75 olması gerekir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Öğrenci Dilekçesi
 2. Çift Anadal - Yan Dal Başvuru Formu
 3. ÖSYM puan belgesi: LYS sonuç belgesi
 4. Transkript

 

 • Çift Anadal - Yan Dal başvurusu yapacak adaylar, başvuru formu ile birlikte belirtilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurularını yapacaktır. Belirtilen başvuru tarihinden sonra hiçbir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir.

 

Not: Öğrenciler kabul edildiği çift anadal ya da yan dal programlarından başvuru sırasında belirttiği tercih sırasına göre sadece birine kayıt yaptırabilir.


Çift Anadal - Yandal Başvuru Formu Eki indir
Çift Anadal - Yandal Dilekçe Örneği Eki indir
Çift Anadal - Yandal Kontenjan Eki indir