Lisans Sıkça Sorulan Sorular

LİSANS KAYITLARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

 

GENEL BİLGİLER

 

Soru: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ne zaman açıldı?

Cevap: Alanında ilk ihtisas üniversitesi olma özelliğine sahip Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 2013 yılında kuruldu, 2016 yılında da eğitime başladı.

 

Soru: Üniversitenizde öğrenim gören kaç lisans öğrencisi bulunmaktadır?

Cevap: Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde 79, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nde 37, Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesinde 40 olmak üzere toplamda 156 öğrenci bulunmaktadır.

 

Soru: Tüm Lisans programlarının eğitim dili İngilizce mi?

Cevap: Evet. Üniversitemizde tüm lisans programlarında %100 İngilizce eğitim verilmektedir.

 

Soru: Üniversitenizin eğitim sistemi hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bünyesinde yer alan fakülteler altındaki lisans programlarında, T-tipi eğitim modeline uygun biçimde, genelden uzmanlaşmaya doğru İngilizce eğitim verilmektedir. Bu çerçevede öğrencilerimiz bölümler yerine fakülteler altında yer alan programlara yerleşmekte olup, ortak ders programı sonunda, aynı lisans programı altında yer alan bölümlerden istediğini seçerek söz konusu bölümden mezun olabilmektedir. Akademik derecelerini Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen üniversitelerinden almış, ulusal ve uluslararası proje yönetimi ile üniversite-iş dünyası-sanayi işbirlikleri konusunda deneyim sahibi akademik kadromuz, öğrencilerimizin alanında tecrübe sahibi yüksek donanımlı bireyler olarak mezun olması amacıyla çalışmaktadır.

 

KAYIT VE DERS KAYITLARI İLE İLGİLİ SORULAR

 

Soru: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin Lisans programlarına kabul koşulları nelerdir?

Cevap: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin lisans programlarında okuma şansına sahip olan öğrenciler sınav sonuçlarına göre ÖSYM tarafından merkezi sistem ile yerleştirilirler.

 

Soru: Üniversitenize kayıtların kesinleşmesi için hangi koşullar aranmaktadır?

Cevap: Türkiye'de bir liseden veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise dengi olarak kabul edilen yurt içinde veya yurt dışındaki bir okuldan diploma almaya hak kazandığını gösteren bir belgeye sahip olmak, öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek, yabancı uyruklular için öğrenim vizesi engeli olmamak ve üniversitenin ilan ettiği diğer koşulları yerine getirmek gerekmektedir.

 

Soru: Kayıta ben gelemeyeceğim, yerime bir başkası evraklarımı getirebilir mi?

Cevap: Noter vekâleti verilen kişi aracılığı ile kayıt sırasında görevli memurlara elden teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Soru: Kayıt işlemlerini gerçekleştirdim. OBS’ ye (Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi) girmek için şifremi nereden ve ne zaman temin edebilirim?

Cevap: Kayıt yaptırdıktan sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ders kayıtları yapılmadan önce sizlere bildirilecektir.

 

Soru: Ortak programdan diploma programına geçiş hakkında bilgi verebilir misiniz?

Cevap: Ortak programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, merkezi sınav veya yetenek sınavı ile yerleştirildikleri ortak program için ÖSYM Kılavuzlarında öngörülen diploma programlarına, ortak programdaki genel not ortalamaları esas alınarak veya adayların merkezi yerleştirme puanı ile genel not ortalamasının toplanması suretiyle elde edilen yerleştirme puanı esas alınarak yerleştirilebilir. Detaylı bilgi için lütfen KGTÜ Yatay Geçiş Yönergesini inceleyiniz.

 

Soru: Üniversitenizde ön lisans programları var mı?

Cevap: Hayır. Üniversitemizde ön lisans programı bulunmamaktadır.

 

Soru: Üniversitenizin Lisans programları ücretleri nelerdir?

Cevap: 2016-2017 ve 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında tüm lisans öğrencilerimiz %100 tam burslu olarak kabul edilmiştir. 2018-2019 Eğitim- Öğretim yılında;

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Mühendislik Programları altında Tam Burslu 10, %75 Burslu 80, %50 Burslu 10 öğrenci alınacak olup, Eğitim Bedeli 25.000TL’dir. (2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı için)

SOSYAL VE BEŞERİ BLİMLER FAKÜLTESİ İktisadi ve İdari Programları altında Tam Burslu 4, %75 Burslu 32, %50 Burslu 4 öğrenci alınacak olup, Eğitim Bedeli 25.000TL’dir. (2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı için)

TARIM VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları altında Tam Burslu 4, %75 Burslu 32, %50 Burslu 4 öğrenci alınacak olup Eğitim Bedeli 25.000 TL’dir. (2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı için)

 

Soru: 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında üniversitenize yabancı uyruklu öğrenci kabul ediliyor mu?

Cevap: Evet. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında yabancı uyruklu öğrenci kabulü yapılacaktır.

 

Soru: 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında yurtdışından öğrenci kabulünde lisans programları öğrenim ücretleri nedir?

Cevap: MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Mühendislik Programları (İngilizce) altında 6.500 $ (USD) (2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı için)

 SOSYAL VE BEŞERİ BLİMLER FAKÜLTESİ İktisadi ve İdari Programları (İngilizce) altında 6.500 $ (USD) (2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı için)

 TARIM VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları (İngilizce) altında 6.500 $ (USD) (2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı için)

 

Soru: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Dikey Geçiş Sınavı ile öğrenci kabul etmekte midir?

Cevap: Hayır. Üniversitemiz Dikey Geçiş Sınavı ile öğrenci kabul etmemektedir.

 

Soru: Kayıt işlemini tamamladıktan sonra, “ders alma işlemlerini” ne zaman yapmam gerekiyor?

Cevap: Ders alma işlemleri Akademik Takvimde belirlenmiş tarihler arasında yapılmalıdır. Lütfen kayıt işlemleri ile ilgili diğer önemli tarihler için Akademik Takvime bakınız.

 

Soru: Ders kaydı hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap: Tüm Lisans öğrencileri Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında ders kayıt işlemlerini Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi üzerinden kendileri yapacaklardır. Ders kayıt ekranına giriş yapan öğrenciler aktif dönemde açılan dersleri göreceklerdir. Ders programında çakışma olan öğrencileri sistem uyaracak, derslerin hangi saatlerinin çakıştığını kayıt ekranında bildirecektir. Derslerini seçen öğrencilerin kayıt işlemini tamamlaması için danışmanından onay alması gerekmektedir. Kayıt işlemi danışman sisteminden danışman ve öğrencinin birlikte verecekleri onay ile sonlandırılacaktır

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Kullanım Kılavuzuna Web sitemizden ulaşabilirsiniz.

 

Soru: Ders ekleme bırakma hakkında bilgi verebilir misiniz?

Cevap: Ders ekle bırak işlemleri akademik takvimde belirtilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi üzerinden yapılır. Ders ekleme-bırakma döneminde seçmiş olunan dersler ders ve dönem işlemleri uygulamasında görüntülenmektedir. Bırakılmak istenilen dersler seçilerek kayıt sepetine gönderilir. Ders ekleme bırakma işleminin tamamlanması için öğrencinin danışmanından onay alması gerekmektedir.

 

Soru: Dönem Kayıtları hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap: Öğrenciler her dönem başında ve akademik takvimde ilan edilen süreler içinde, ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücreti ve diğer ücretleri ödedikten sonra, (Öğrenim bursu alan öğrenciler hariç) ders kayıtlarını yapmak ve dönem kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Akademik takvimde öngörülen süreler içerisinde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrenciler ders ekleme-bırakma süresi içinde kayıt yapabilirler. Öğrencinin geçerli bir mazereti olması durumunda, ders ekleme-bırakma süresi bitiminden itibaren iki hafta içinde başvurması ve dersin devamsızlık süresini aşmamak koşulu ile ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ve Rektörün onayı ile mazeretli kayıt hakkı tanınabilir. Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerin, Üniversite tarafından belirlenen ek yükümlülükleri de yerine getirmeleri zorunludur. Detaylı bilgi için KGTÜ Lisans Yönetmeliğini inceleyiniz.

 

Soru: Kayıt dondurmak istiyorum. Kayıt dondurma şartları nelerdir?

Cevap: Öğrenciler, sağlık, maddi, ailevi veya kişisel sorunlar ya da askerlik, yurt dışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar gibi gerekçelerle izin talebinde bulunabilirler. Öğrencilere bir defada en çok iki dönem olmak üzere, toplamda en fazla dört dönem için izin verilebilir. Bir yarıyıldan az süre için izin verilmez. Detaylı bilgi için lütfen KGTÜ Lisans Yönetmeliğini inceleyiniz.

 

Soru: Kayıt sildirme hakkında bilgi verebilir misiniz?

Cevap: Öğrenciler, istedikleri zaman Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile başvurarak Üniversitedeki kayıtlarını sildirebilirler. Bu öğrencilerin, ayrılmak için başvurdukları tarih itibarıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir. Öğrencinin ders ekleme-bırakma süreleri içinde Üniversiteden ayrılması durumunda, ilgili dönemde kayıtlı olduğu dersler, kayıtlarından düşürülür. Bu sürenin bitiminden sonra Üniversiteden ayrılan öğrencilerin, dönem sonu başarı notu oluşmamış olan dersler için dersten çekilme işlemi yapılır. Dönem sonu başarı notu verilmiş dersler, mevcut notlarıyla birlikte kayıtlarına geçirilir. Detaylı bilgi için lütfen KGTÜ Lisans Yönetmeliğini inceleyiniz.

 

DEVAM, SINAV VE DERSLER İLE İLGİLİ SORULAR

 

Soru: Derslere ve sınavlara devam zorunluluğu var mıdır?

Cevap: Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının gerekli gördüğü diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadırlar. Teorik derslere %70, uygulamalı derslere %80 oranında devam zorunludur.

 

Soru: Derslere ve sınavlara katılmama durumunda herhangi bir yaptırım uygulanıyor mu?

Cevap: Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci, yarıyıl sonu sınavlarına alınmaz. Bu durumda olup da derslerin sınavlarına giren öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.

 

Soru: Derslerime ait sınav notlarımı göremiyorum?

Cevap: Dersi yürüten öğretim üyesinin notları öğrenci otomasyon sistemine işlemesi halinde notları görebilirsiniz.

 

Soru: Herhangi bir dersin sınavına katılmama durumunda mazeret sınavı yapılmakta mıdır?

Cevap: Hastalık sebebi ile Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak alınmış sağlık raporları ve geçerli bir nedenle yarıyıl ara sınavına giremeyen öğrenci için mazeret sınavı yapılır.

 

Soru: Sağlık Raporları devamsızlıklarda etki ediyor mu?

Cevap: Hayır. Sağlık raporları devamsızlığa etki etmez.

 

Soru: Sınav sonuçlarına itiraz etme hakkım var mı? Varsa nasıl yapmalıyım?

Cevap: Öğrenci ilan edilen sınav notlarına, maddi hata iddiasıyla itiraz edebilir. İtiraz başvurusunun ilan tarihini izleyen beş gün içerisinde ilgili dekanlığa yazılı olarak yapılması gerekir. Dekanlık itirazı, bölüm/ana bilim dalı başkanına ve/veya ilgili ders koordinatörüne incelettirir. Sonuç beş gün içinde dekanlığa bildirilir. Başvuru ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır ve sonuç öğrenciye yazılı olarak tebliğ edilir.

 

BURSLAR, TABAN PUAN ve KONTENJANLAR İLE İLGİLİ SORULAR

 

Soru: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğrencilerine öğrenim bursu dışında başka burs imkânı var mıdır?

Cevap: Üniversitemiz öğrencilerine öğrenim bursu dışında başarı bursu, yurt bursu ve tercih bursu imkânı sağlamıştır. Detaylı bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin.

 

Soru: 2018-2019 taban puan ve kontenjanlarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?

Cevap: Taban Puan ve Kontenjanlarımız hakkında detaylı bilgi almak için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.

 

ÖĞRENCİ BELGELERİ İLE İLGİLİ SORULAR

 

Soru: Öğrenci Belgesi, Transkript ve öğrenci kimliğimi nereden alabilirim?

Cevap: Öğrenci belgesi talep formu ve Transkript talep formu ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvuru yapmanız gerekmektedir. Öğrenci kimlikleri “öğrenci kimlik kart teslim belgesi” ile öğrencilere, Daire Başkanlığı’mız tarafından basılıp dağıtılır.

 

Soru: Öğrenci kimliğimi kaybettim,  öğrenci kimliğimi yeniden nasıl çıkartabilirim?

Cevap: Bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir.

 

Soru: Kimlik kartımı yenilemek istediğim zaman ücret ödemem gerekir mi?

Cevap: Kimlik kartları ücretsizdir. Ancak kullanım hatasından kaynaklanan nedenlerle veya öğrencinin kendi isteği ile yenilemesi durumunda, eski kimlik kartını teslim etmek koşulu ile ücreti karşılığı yenilenir.

 

DİĞER SORULAR

 

Soru: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nızın iletişim bilgilerine nereden ulaşabilirim?

Cevap:

Adres: Dede Korkut Mah. Beyşehir Cad. No:9 4280 Meram/KONYA

Telefon: +90 332 223 54 88/5484-5433

Fax: +90 332 223 54 90

E-Posta: ogrenciisleri@gidatarim.edu.tr

Web Site: www.gidatarim.edu.tr