Duyurular

Öğrencilerimize Önemli Duyuru

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin 03.07.2019 tarih 30820 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği Üniversitemiz web sayfasında duyurulmuştu. Yönetmeliğimizde yapılan bu değişikliklerden önemli görüldüğü için;


Yönetmeliğimizin 32 inci maddesinin 13 üncü fıkrasına eklenen (e) bendinin hatırlatılmasına gerek görülmüştür.

“e) Sağlık raporları devamsızlıklarda geçerli değildir. Öğrenci raporlu olduğu sürelerde devamsız sayılır.”

 

Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) İle Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları
KGTÜ Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 9. Maddesinin 3. Fıkrası (a) bendi gereğince üniversitemize merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapma hakkı kazanan ve aşağıda isimleri belirtilen öğrencilerin KGTÜ tarafından düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavına girmeleri, sınavdan başarılı olmama durumunda hazırlık sınıfına kayıt olmaları gerekmektedir.

 

Adı Soyadı

YKS ile Yerleşen Öğrencilerimize Kayıt Duyurusu

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı YKS Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri 

 

Sevgili Aday Öğrencimiz;

Üniversitemizi tercih ettiğiniz için teşekkür eder, başarınızdan dolayı sizleri kutlar, öğrenim hayatınızda başarılar dileriz. Kesin kayıt sırasında sizlere yardımcı olmak üzere planlanan işlemler aşağıda belirtilmiştir.

 

I-KAYIT İŞLEMLERİ

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yan Dal Programı Duyurusu

T.C.
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YAN DAL PROGRAMI DUYURUSU

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca 2019– 2020 Güz ve Bahar Yarıyılı Çift Anadal Programı başvurularında aranan şartlar ve takvim aşağıda belirtilmiştir.

 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Çift Anadal Programı Duyurusu

T.C.
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÇİFT ANADAL PROGRAMI DUYURUSU

 

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca 2019– 2020 Güz Yarıyılı Çift Anadal Programı başvurularında aranan şartlar ve takvim aşağıda belirtilmiştir.