Merkezi Yerleştirme (Ek Madde-1) İle Yatay Geçiş İlanı

75850160-301.06.01-/40620 sayılı ve 10.07.2014 tarihli YÖK kararına uygun olarak, Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvurusu alınacaktır. İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının, başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

Yıllara göre Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi taban puanlarına ulaşmak için tıklayınız.

Son başvuru tarihi: 15 Ağustos 2018 (Başvurular 1-15 Ağustos tarihleri arasında alınacaktır)

2018-2019 Akademik yılı Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş (Ek-Madde 1)

 

Başvuru Takvimi

01 Ağustos 2018-15 Ağustos 2018

Başvurular

16 Ağustos 2018

Başvuru sonuçlarının ilanı

27 Ağustos 2018

İngilizce yeterlik sınavı

28 Ağustos 2018

İngilizce yeterlik sınavı sonuçlarının duyurulması

17 Eylül 2018-21 Eylül 2018

Kesin kayıtlar ve ders kayıtları

24 Eylül  2018

Derslerin başlaması

 

Başvuru Koşulları:

 • Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde güz ve bahar dönemi için yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar ile,
 • Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ’de bulunan hükümlere göre alınmaktadır (Yönetmeliği okumak için tıklayınız).
 • Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi ‘ne göre Yabancı Dil muafiyet şartlarına sahip eşdeğerliliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine Üniversitemiz yönergesinde belirlenen düzeyde başarılı olduğunu gösteren belge veya adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış (tercihen kapalı zarf içinde), programın eğitim dilini belirtir resmi belge (Sadece Eğitim dili tamamıyla İngilizce olan kurumlardan başvuran adaylar kabul edilecektir. Bu bilgi transkriptte belirtilmişse ayrıca belge istenmez.

Kontenjanlar:

Başvuru için gerekli belgeler:

 • Ek-Madde-1 Yatay Geçiş Başvuru Formu (formu indirmek için tıklayınız) Başvuru yapmış olduğu program için adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.
 • Öğrenci Belgesi (İmzalı ve Mühürlü),
 • Not döküm belgesi (Kapalı zarf içinde): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği bütün dersleri, kredileri, bu derslerden aldığı notları ve başarı ortalamasını dönemler bazında gösteren resmi belge (Fotokopisi kabul edilmeyecektir.)(İmzalı ve Mühürlü),
 • Ders İçerikleri (İmzalı ve Mühürlü),
 • Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYS kazandı ve LYS/YGS sonuç belgelerinin çıktıları,
 • Lise Diploması
 • İngilizce Hazırlık okuduğuna dair belge veya Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi gereğince Yabancı Dil muafiyetleri şartlarına sahip ulusal ve uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesi
 • Öğrenimi süresince disiplin cezası almadığına dair belge (İmzalı ve Mühürlü).
 • Daha önce Ek Madde-1’e göre Yatay Geçiş yapmadığına ilişkin yazı (İmzalı ve Mühürlü)

 

Fakülte

Kesin Kayıt sırasında istenen diğer belgeler

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

-Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
- 4 adet fotoğraf

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

-Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
- 4 adet fotoğraf

TARIM VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

-Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
- 4 adet fotoğraf

 

Başvurular Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen yapılacaktır. Posta yoluyla, eksik belge ve başvuru süresi sonrasında yapılacak hiçbir müracaat kabul edilmeyecektir.

 

Başvuru Yeri:

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Hazırlık Binası

Dede Korkut Mah. Beyşehir Cad.
No:9 42080
Meram/KONYA
Dahili: 5484/5433

Tel: 0 (332) 223 5488 . 444 48 83
Fax: 0 (332) 223 5490
E-Posta: www.gidatarim.edu.tr


2017_Ek_Madde_1_uygulama_ilkeleri Eki indir
Ek Madde-1 ile Yatay Geçiş Başvuru Formu Eki indir
Ek Madde-1 Taban Puanlar Eki indir